КОЛЕКТИВНИ ПАПИР

Претражи теме појмовника (дозвољени регуларни изрази)
Термин Дефиниција
КОЛЕКТИВНИ ПАПИР
Сви документи (комерцијални рачуни, фактуре, итд.) Се достављају купцу како би добили уплату за транспорт.