Листа шифара буџетске класификације препоручује се за коришћење од стране учесника спољне економске активности приликом плаћања царинских и других плаћања у савезни буџет

Назив плаћања Препоручени савезни приходни код за плаћање
1 Порез на додату вредност на робу увезену на територију Руске Федерације КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
2 Акцизе на робу која се увози на територију Руске Федерације КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
3 Извозне царине на сирову нафту КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
4 Извозне царине на природни гас КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
5 Извозне царине на робу произведену од нафте КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
6 Остале извозне дажбине КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
7 Царине КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
8 Царине, порезиплаћају појединци по јединственим стопама царинских дажбина, пореза или у виду укупне царинске уплате КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
9 Авансна плаћања за будуће царинске и друге исплате КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
10 Сигурносни депозит за осигурање плаћања царина и других плаћања КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
11 Увозне дажбине (друге царине, порези и таксе са једнаким ефектом) плаћене у складу са Анексом бр. на отказано) КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
12 Увозне дажбине (друге дажбине, порези и дажбине са једнаким дејством) плаћене у складу са Анексом бр. КСНУМКС Уговору о Евроазијској економској унији КСНУМКС у мају КСНУМКС (камата и камата на релевантно плаћање) КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
13 Специјалне, антидампиншке и компензационе дажбине плаћене у складу са Анексом бр. КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
14 Посебне, антидампиншке и компензационе дажбине плаћене у складу са Анексом бр. КСНУМКС Уговору о Евроазијској економској унији КСНУМКС у мају КСНУМКС (камата и камата на релевантно плаћање) КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
15 Привремена специјална, привремена антидампиншка и привремена накнада за накнаду која је плаћена у складу са Анексом бр. КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
16 Привремене посебне, привремене антидампиншке и привремене накнаде за компензацију плаћене у складу са Анексом бр. КСНУМКС Уговору о Евроазијској економској унији КСНУМКС у мају КСНУМКС године (камата и камата на дотичну исплату) КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
17 Накнада за коришцење (износ накнаде за котац возила (шасије) и приколице за њих увезене у Руску Федерацију, осим за возила на котачима (шасије) и приколице за њих увезене са територије Републике Белорусије КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
18 Накнада за коришцење (казна за закаснело плацање накнаде за колица (шасије) и приколице за њих увезене у Руску Федерацију, осим за кола (шасије) и приколице за њих увезене са територије Републике Белорусије) КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
19 Накнада за коришцење (висина накнаде за колица (шасије) и приколице за њих, увезена у Руску Федерацију са територије Републике Белорусије) КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
20 Накнада за коришцење (новцане казне за закаснело плацање накнаде за колица (шасије) и приколице за њих, увезена у Руску Федерацију са територије Републике Белорусије) КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
21 Накнада за коришцење (износ накнаде која се плаца за возила на властити погон и њихове приколице увезене у Руску Федерацију, осим за самоходна возила и приколице увезене са територије Републике Белорусије) КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
22 Накнада за коришцење (висина накнаде за самоходна возила и њихове приколице увезене у Руску Федерацију са територије Републике Белорусије) КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
23 Стате дути за доношење прелиминарних одлука о разврставању робе према јединственој робној номенклатури спољне привредне дјелатности Царинске уније КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
24 Државна царина за издавање акцизних маркица са дводимензионалним бар кодом који садржи идентификатор јединственог државног аутоматизованог информационог система за евидентирање обима производње и промета етил алкохола, алкохолних и алкохолних производа за означавање алкохолних пића КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
25 Остали приходи од накнада трошкова федералног буџета (савезни државни органи, Банка Русије, органи управљања државних ванбуџетских фондова Руске Федерације) КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
26 Средства од продаје и продаје конфисковане и друге имовине претворене у приходе Руске Федерације (у смислу продаје залиха наведене имовине) (друга средства од продаје и продаје конфисковане и друге имовине претворене у приход Руске Федерације) КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
27 Средства која увозници плаћају царинским органима за издавање акцизних маркица КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
28 Казне (новчане казне) за кршење дела које чине закон Евроазијске економске уније, законодавство Руске Федерације о царини (искључено од 1. јануара 2020.) КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
29 Казне (новчане казне) за кршење валутног законодавства Руске Федерације и аката органа за регулисање валуте, као и законодавства Руске Федерације у области контроле извоза (искључено од 1. јануара 2020.) КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
30 Казне (новчане казне) за кршење законодавства Руске Федерације о темељима уставног система Руске Федерације, о државној моћи Руске Федерације, о јавној служби Руске Федерације, о изборима и референдумима Руске Федерације, о Поверенику за људска права у Руској Федерацији (искључен од 1. јануара 2020. година) КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
31 Новчане казне (новчане казне) и друге износе наплаћене од лица која су криви за извршење кривичних дјела, као и за накнаду штете на имовини која је приписана федералном буџету КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
32 Остали приходи од новчаних казни (новчане казне) и други износи штета, који се уплаћују у савезни буџет КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
КСНУМКС до КСНУМКС (КСНУМКС)

Коментари (0)

Оцењено са 0 од 5 на основу 0 гласова
Нема записа

Напишите нешто корисно

  1. Гост.
Молимо оцените материјал:
Прилози (0 / КСНУМКС)
Поделите своју локацију