МЕНЮ

Провера царине, других докумената и (или) информација, започета након пуштања робе, ау другим случајевима

  1. Приликом провере царине, других докумената и (или) података у вези са царинском декларацијом, докумената који потврђују податке декларисане у царинској декларацији, податке декларисане у царинској декларацији и (или) садржане у документима достављеним царинским органима, почели су након пуштање робе, или у другим случајевима примене овог облика царинске контроле, царински орган има право да захтева и прими документа и (или) информације потребне за царинску контролу, у складу са чланом 340. ТЦ ЕАЕУ.
  2. Резултати царинске инспекције, других докумената и (или) информација у случајевима наведеним у ставу 1. овог члана састављају се у складу са законодавством држава чланица о царинским прописима.
  3. На основу резултата царинске инспекције, других докумената и (или) података у вези са царинском декларацијом, докумената који потврђују податке декларисане у царинској декларацији, податке декларисане у царинској декларацији и (или) садржане у документима достављеним царински органи, започети након пуштања робе, царински орган доноси одлуке у складу са овим закоником, а на основу резултата прегледа царине, других докумената и (или) информација у другим случајевима - у складу са законодавством државе чланице о царинским прописима.