МЕНЮ

Добијање објашњења је облик царинске контроле, који се састоји у томе да царински службеници добију информације од значаја за спровођење царинске контроле од превозника, деклараната и других лица која имају такве информације.

Објашњења се састављају састављањем царинске исправе, чији облик утврђује Комисија. Ако је потребно позвати лице ради добијања објашњења, царински орган саставља обавештење које се уручује или шаље позваном лицу