МЕНЮ

Правила за попуњавање поља 37 царинске декларације - Поступак

Колона означава сложени код, који се формира према следећој шеми:

XX XX КСКСКС , где:

  • елемент 1 - декларисани поступак је двоцифрени код декларисаног царинског поступка у складу са класификатором врста царинских поступака;
  • елемент 2 - претходни поступак је двоцифрени код царинског поступка, у складу са класификатором врста царинских поступака, ако је пријављена роба претходно стављена у други царински поступак, са изузетком царинског поступка царинског транзита (две нуле "00" ако пријављена роба није претходно стављена под други царински поступак).
  • елемент 3 - троцифрени код особености кретања пријављене робе у складу са класификатором особености кретања робе;

Класификатор врста царинских поступака

 

Класификатор особености кретања робе

Код Име
000 Специфичности кретања робе нису утврђене
001 Роба за пружање бесплатне помоћи и (или) у добротворне сврхе
002 Роба хуманитарне помоћи
003 Ставке техничке помоћи које се не могу вратити
004 Роба се премешта ради спречавања и отклањања последица елементарних непогода, природних несрећа и ванредних ситуација које је изазвао човек, не подлеже враћању
005 Монетарно злато, националне и стране валуте (осим оних које се користе у нумизматичке сврхе), хартије од вредности емитоване у оптицају
006 Предмети техничке помоћи који се враћају
007 Роба се премешта ради спречавања и отклањања последица природних катастрофа, природних и вештачких несрећа, подложних враћању
008 Роба (материјални и технички материјал и опрема, опрема, резервни делови, гориво, храна и друга имовина) извезена ван царинског подручја ЕАЕУ да обезбеди рад возила и организација држава чланица ЕАЕУ или да обезбеди рад возила изнајмљених (изнајмљених) од стране држава чланица ЕАЕУ, са изузетком робе наведене на позицији 010 (осим Републике Белорусије)
009 Морски производи пореклом из држава чланица ЕАЕУ, уловљени и увезени било којим превозним средством и признати као порекло из држава чланица ЕАЕУ
010 Роба се кретала као залихе
011 Роба привремено увезена на царинско подручје ЕАЕУ, према којој се дејство царинског поступка за привремени увоз (пријем) обуставља
013 Роба пренета као допринос у одобрени капитал (фонд)
018 Погрешно испоручена роба
020 Роба намењена спортским такмичењима и тренинзима, концертима, позоришним представама, такмичењима, фестивалима, верским, културним и другим сличним догађајима, демонстрацијама на изложбама, сајмовима, као и за одржавање и покривање званичних и других догађаја у медијима и подложних враћању, са изузетком робе именоване на позицијама са кодовима 090 и 099
021 Неповратни промотивни материјал и сувенири
027 Амбалажа, контејнери, палете које се користе као повратни контејнери
031 Роба је премештена за службену употребу у дипломатским представништвима и конзуларним представништвима држава чланица ЕАЕУ
032 Роба коју за званичну употребу превозе дипломатска представништва и конзуларна представништва држава које нису чланице ЕАЕУ, а налази се на царинској територији ЕАЕУ
033 Роба коју за званичну употребу превозе представништва држава при међународним организацијама, међународне организације или њихова представништва која се налазе на царинском подручју ЕАЕУ
034 Роба коју за службену употребу превозе организације наведене у подставу 3 става 3 члана 2 Царинског законика ЕАЕУ или њихова представништва која се налазе на царинском подручју ЕАЕУ
042 Роба испоручена или враћена по рекламацији
044 Производи укључујући возила, резервни делови и (или) опрема премештени ради имплементације или враћени након поправке и (или) гаранције и техничког одржавања, осим робе наведене у ставкама са шифрама 135, 136, 138
054 Природни гас који се испоручује у складишта гаса или враћа из таквих складишта (са изузетком Републике Белорусије)
055 Роба која се транспортује цевоводним транспортом потребна је за њено пуштање у рад
061 Роба се транспортује као узорци и узорци за истраживање и испитивање
062 Ненадокнадиви остаци извора јонизујућег зрачења (осим Републике Белорусије)
063 Роба испоручена према уговорима о подели производње (са изузетком Републике Белорусије)
070 Роба за изградњу (изградњу) вештачких острва, грађевина, других објеката који се налазе изван територија држава чланица ЕАЕУ, за коју државе чланице ЕАЕУ имају (имаће) искључиву надлежност (са изузетком Републике Белорусије)
071 Роба се преселила у вештачка острва, инсталације, структуре и други објекти или са вештачких острва, инсталације, структуре и други објекти за које државе чланице ЕАЕУ имају искључиву надлежност, а налазе се изван царинског подручја ЕАЕУ (са изузетком Републике Белорусије)
090 Роба која се транспортује за припрему и / или одржавање КСКСИИ Зимских олимпијских игара и КСИ Параолимпијских зимских игара 2014. у граду Сочију (осим Републике Белорусије)
091 Роба увезена (увезена) на царинско подручје ЕАЕУ и намењена искључиво за употребу у организацији и спровођењу званичних међународних такмичарских догађаја у професионалним вештинама ВорлдСкиллс ("ВорлдСкиллс")
092 Роба увезена (увезена) на царинско подручје ЕАЕУ и намењена искључиво за употребу у организацији и спровођењу званичних међународних догађаја у оквиру Међународних ханзеатских дана новог времена
098 Роба која се транспортује за припрему и / или одржавање самита АПЕЦ 2012. у граду Владивостоку (са изузетком Републике Белорусије)
099 Роба је премештена за употребу у организацији и спровођењу Светског првенства у фудбалу 2018. и / или Купа конфедерација ФИФА 2017., Европског првенства у фудбалу 2020. или током тренинга како би се припремили за њих
100 Роба која се транспортује за изградњу гасовода Северни ток (искључујући Републику Белорусију)
101 Роба која се транспортује за изградњу гасовода Јужни ток (искључујући Републику Белорусију)
102 Роба произведена (примљена) од стране робе стављене под царински поступак слободне царинске зоне, и роба произведена (примљена) од стране робе стављене под царински поступак слободне царинске зоне, и роба ЕАЕУ, чији је статус утврђен у у складу са чланом 8. став 210 Царинског законика ЕАЕУ
103 Роба која се налази на територији слободне (посебне, посебне) економске зоне, коју царински орган не може идентификовати као робу која се налазила на територији слободне (посебне, посебне) економске зоне пре њеног стварања, или као робу увезену у територија слободне (посебне, посебне) економске зоне или произведена (примљена) на територији слободне (посебне, посебне) економске зоне
104 Роба направљена (примљена) од стране робе стављене под царински поступак слободног складишта, и роба направљена (примљена) од стране робе стављене у царински поступак слободног складишта, и роба ЕАЕУ, чији је статус утврђен у у складу са ставом 8 члана 218 Кодекса Царинског ЕАЕУ
105 Роба у слободном складишту коју царински орган не може идентификовати као робу која се налазила на територији слободног складишта пре њеног стварања или као робу стављену под царински поступак слободног складишта или произведену (примљену) у слободном складишту
106 Делови, склопови, склопови које царински орган може идентификовати као укључене (укључене) у састав робе стављене под царински поступак слободне царинске зоне
107 Делови, склопови, склопови које царински орган може идентификовати као укључене (укључене) у састав робе стављене под царински поступак слободног складишта
112 Роба произведена (примљена) искључиво од робе ЕАЕУ стављене под царински поступак слободне царинске зоне, укључујући и робу ЕАЕУ која није стављена у царински поступак слободне царинске зоне, извезена са територије слободне (посебне, посебне) економске зоне на остатак царинске територије ЕАЕУ
113 Роба направљена (примљена) од робе ЕАЕУ, укључујући ону која није стављена у царински поступак слободне царинске зоне, извезена са територије слободне (посебне, посебне) економске зоне изван царинске територије ЕАЕУ
114 Роба направљена (примљена) од стране робе стављене под царински поступак слободне царинске зоне, и роба направљена (примљена) од стране робе стављене под царински поступак слободне царинске зоне, и роба ЕАЕУ, извезена са територије слободну (посебну, посебну) економску зону изван царинског подручја ЕАЕУ, ако је таква роба призната као роба ЕАЕУ у складу са чланом 210 Царинског закона ЕАЕУ
115 Роба направљена (примљена) од стране робе стављене под царински поступак слободне царинске зоне, и роба направљена (примљена) од стране робе стављене под царински поступак слободне царинске зоне, и роба ЕАЕУ, извезена са територије слободну (посебну, посебну) економску зону за остатак царинске територије ЕАЕУ, у погледу које идентификација страна роба стављена под царински поступак слободне царинске зоне
116 Роба направљена (примљена) од стране робе стављене под царински поступак слободне царинске зоне, и роба направљена (примљена) од стране робе стављене под царински поступак слободне царинске зоне, и роба ЕАЕУ, извезена са територије слободну (посебну, посебну) економску зону до остатка царинског подручја ЕАЕУ, у погледу које није извршена идентификација стране робе стављене под царински поступак слободне царинске зоне
117 Роба направљена (примљена) од стране робе стављене под царински поступак слободне царинске зоне, и роба направљена (примљена) од стране робе стављене под царински поступак слободне царинске зоне, и роба ЕАЕУ, извезена са територије слободну (посебну, посебну) економску зону изван царинског подручја ЕАЕУ, ако таква роба није призната као роба ЕАЕУ у складу са чланом 210 Царинског закона ЕАЕУ
118 Опрема стављена под царински поступак слободне царинске зоне, пуштена у рад и коју користи резидент (учесник, субјект) слободне (посебне, посебне) економске зоне за спровођење споразума (споразума) о спровођењу (извођењу) активности на територији слободне (посебне, посебне) економске зоне (споразум о условима деловања у слободној (посебној, посебној) економској зони, декларација о улагању, предузетнички програм), стављен под царински поступак за пуштање у домаћу потрошњу, узимајући узимајући у обзир специфичности обрачуна увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина утврђених ставом другим ставом 1. члана 209. Царинског закона ЕАЕУ
119 Роба стављена под царински поступак слободне царинске зоне на територији луке слободне (посебне, посебне) економске зоне или логистичке слободне (посебне, посебне) економске зоне, стављене под царински поступак за пуштање у домаћу потрошњу, узимајући у обзир узети у обзир специфичности обрачуна увозних царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина утврђених другим ставом члана 1 члана 209 Царинског закона ЕАЕУ
122 Роба произведена (примљена) искључиво од робе ЕАЕУ стављене под царински поступак слободног складишта, извезене са територије слободног складишта на остатак царинске територије ЕАЕУ
123 Роба произведена (примљена) од робе ЕАЕУ, извезена са територије слободног складишта ван царинске територије ЕАЕУ
124 Роба произведена (примљена) од стране робе стављене под царински поступак слободног складишта, и роба произведена (примљена) од стране робе стављене у царински поступак слободног складишта, и роба ЕАЕУ извезена са територије слободног складишта изван царинско подручје ЕАЕУ, признато као роба ЕАЕУ у складу са чланом 218 Царинског законика ЕАЕУ
125 Роба произведена (примљена) од стране робе стављене под царински поступак слободног складишта, и роба произведена (примљена) од стране робе стављене у царински поступак слободног складишта, и роба ЕАЕУ, извезена са територије слободног складишта складиште до остатка царинског подручја ЕАЕУ, у вези са којим је извршена идентификација стране робе стављене под царински поступак слободног складишта
126 Роба произведена (примљена) од стране робе стављене под царински поступак слободног складишта, и роба произведена (примљена) од стране робе стављене под царински поступак слободног складишта, и роба ЕАЕУ, извезена са територије слободног складишта складиште до остатка царинског подручја ЕАЕУ за које није извршена идентификација стране робе стављене под царински поступак слободног складишта
127 Роба произведена (примљена) од стране робе стављене под царински поступак слободног складишта, и роба произведена (примљена) од стране робе стављене у царински поступак слободног складишта, и роба ЕАЕУ извезена са територије слободног складишта изван царинско подручје ЕАЕУ, које није признато као роба ЕАЕУ у складу са чланом 218 Царинског законика ЕАЕУ
128 Опрема стављена под царински поступак бесплатног складишта, пуштена у рад и коју власник слободног складишта користи за обављање послова предвиђених ставом 1. члана 213. Царинског законика ЕАЕУ, стављена под царински поступак за пуштање у домаћу потрошњу , узимајући у обзир специфичности обрачуна увозних царина, пореза, посебних антидампиншких, компензационих дажбина утврђених другим ставом члана 1. члана 217. Царинског закона ЕАЕУ
129 Роба стављена у царински поступак поновног увоза, за коју се порези и (или) камате од њих, износи других пореза, субвенција и других износа враћају у складу са подставом 3. става 2. члана 236. Царинског законика ЕАЕУ
130 Роба стављена у царински поступак поновног увоза, за коју се порези и (или) камате од њих, износи других пореза, субвенција и других износа не враћају у складу са подставом 3. става 2. члана 236. Царине Код ЕАЕУ
131 Отпад настао прерадом робе на царинском подручју и прерадом за домаћу потрошњу
132 Остаци настали прерадом робе на царинском подручју и прерадом за домаћу потрошњу
133 Прерађени производи добијени као резултат прераде робе стављене под царински поступак прераде на царинском подручју, прераде ван царинске територије, прераде за домаћу потрошњу, са изузетком робе наведене у позицијама са кодовима 044, 134 - 138 ( укључујући прерађене производе примљене као резултат прераде робе стављене под царинске поступке, прераде на царинском подручју, прераде изван царинског подручја)
134 Прерађени производи добијени као резултат операција прераде еквивалентне робе у складу са чланом 172. Царинског закона ЕАЕУ, извезени са царинског подручја ЕАЕУ, са изузетком робе наведене у позицијама са шифрама 136 и 138
135 Страна робаувезено на царинско подручје ЕАЕУ уместо прерађених производа у складу са чланом 183. Царинског законика ЕАЕУ, ако је поступак прераде поправак робе, укључујући гаранцију
136 Рафинирани производи добијени као резултат замене стране робе у складу са ставом два члана 1 став 172 Царинског законика ЕАЕУ, извезени са царинског подручја ЕАЕУ
137 Страна роба која се увози на царинско подручје ЕАЕУ уместо прерађених производа у складу са чланом 183. Царинског законика ЕАЕУ, ако се операције прераде обављају у вези са робом која се транспортује цевоводним транспортом
138 Прерађени производи добијени као резултат обраде еквивалентне робе у складу са чланом 172. Царинског закона ЕАЕУ, ако је поступак прераде поправак робе, укључујући гаранцију, извезене са царинског подручја ЕАЕУ, са изузетком робе наведено на позицији са кодом 136
139 Роба стављена под царински поступак царинског складишта, у погледу које се очекује окончање таквог царинског поступка у складу са чланом 5. став 1. тачка 161. Царинског законика ЕАЕУ
15Кс * Остале карактеристике кретања робе уведене у Републици Белорусији једнострано
150 Роба која се превози према споразуму о размени (за Републику Белорусију)
151 Роба се премешта према уговору о финансијском закупу (закуп) (за Републику Белорусију)
152 Роба која се превози према уговору о донацији (за Републику Белорусију)
153 Роба извезена ван царинског подручја ЕАЕУ ради продаје без претходног закључења трансакције (за Републику Белорусију) - положај измењен Одлуком Одбора Евроазијске економске комисије бр. 52 од 12.05.2015. XNUMX
16Кс * Остале карактеристике кретања робе уведене у Републици Казахстан једнострано
161 Роба групе 27 ТХ ФЕА ЕАЕУ произведен од казахстанских сировина минираних на пољу Карачаганак (Република Казахстан) и извезених ван царинске територије ЕАЕУ са територије Руске Федерације (за Републику Казахстан) - положај измењен Одлуком Одбора Евроазијска економска комисија број 52 од 12.05.2015
17Кс * Остале карактеристике кретања робе уведене у Руској Федерацији једнострано
171 Роба стављена под царински поступак слободне царинске зоне у Магаданској области Руске Федерације, намењена за сопствену производњу и технолошке потребе
172 Роба (са изузетком трошаринских производа) која се премешта ради њихове употребе у изградњи, опреми и техничкој опреми објеката некретнина на територији иновационог центра Сколково или неопходна за спровођење истраживачких активности и комерцијализацију њених резултата од стране учесника пројекта, за које су предвиђене субвенције за надокнаду трошкова плаћања увозне царине и пореза на додату вредност (за Руску Федерацију)
173 Роба која се премешта ради коришћења у изградњи, опремању и техничком опремању објеката непокретности на територији Иновационог центра Сколково или неопходна за спровођење истраживачких активности и комерцијализацију његових резултата од стране учесника у пројекту, са изузетком роба наведена под шифром 172 (за Руску Федерацију)
174 Роба неопходна за рад ваздушног пункта или међународног аеродрома (за Руску Федерацију)
175 Роба намењена за подршку активностима морских (речних) лука које се налазе на морским (речним) контролним пунктовима (за Руску Федерацију)
176 Роба се преселила на или са територије комплекса Баиконур (за Руску Федерацију)
177 Роба (са изузетком трошаринских производа) увезена ради њихове употребе у изградњи, опреми и техничкој опреми објеката некретнина на територијама иновативних научно -технолошких центара или неопходна за спровођење научно -технолошких активности по пројекту учесника, за које се обезбеђују субвенције за надокнаду трошкова плаћања царина и пореза на додату вредност (за Руску Федерацију)
178 Роба увезена ради њихове употребе у изградњи, опремање и техничко опремање објеката некретнина на територијама иновативних научно -технолошких центара или неопходна за спровођење научно -технолошких активности од стране учесника пројекта, са изузетком робе наведене под шифром 177 (за Руску Федерацију)
18Кс * Друге особености једнострано уведеног кретања робе у Републици Јерменији
180 Роба која се превози по основу уговора о финансијском лизингу (за лизинг) (за Републику Јерменију)
КСНУМКС до КСНУМКС (КСНУМКС)