МЕНЮ

Списак усклађености врста класификатора пореза, такси и других накнада које наплаћују царински органи, шифре буџетске класификације

Назив плаћања Примјењивост плаћања Врста плаћања Код врсте плаћања Кодекс о буџетској класификацији
1 Царинске накнаде за царинске операције (за царињење робе, за царинска декларација робе за царинске операције) Плаћања се примењују током целог периода ЕАЕУ 1010 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
2 Царинске накнаде за царинску пратњу Плаћања која се примењују кроз ЕАЕУ 1020 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
3 Увозне царине дути (друге накнаде, порези и таксе које имају еквивалентну акцију), обавезу плаћања која је настала од КСНУМКС Септембра КСНУМКС Плаћања која се примењују кроз ЕАЕУ 2010 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
4 Увоз цариначија је обавеза да плати настала пре КСНУМКС септембра КСНУМКС Плаћања која се примењују кроз ЕАЕУ 2020 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
5 Посебна царина успостављена у складу са Протоколом о примјени посебних заштитних, антидампиншких и компензацијских мјера у односу на треће земље (Анекс КСНУМКС Уговора о Евроазијској економској унији КСНУМКС у мају КСНУМКС године) Плаћања која се примењују кроз ЕАЕУ 2040 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
6 Антидампиншка царина успостављена у складу са Протоколом о примјени посебних заштитних, антидампиншких и компензацијских мјера против трећих земаља (Анекс КСНУМКС Уговора о Евроазијској економској унији КСНУМКС у мају КСНУМКС) Плаћања која се примењују кроз ЕАЕУ 2050 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
7 Накнада за накнаду утврђена у складу са Протоколом о примјени посебних заштитних, антидампиншких и компензацијских мјера у односу на треће земље (Прилог бр. КСНУМКС Уговора о Еуроазијској економској унији КСНУМКС у мају КСНУМКС године) Плаћања која се примењују кроз ЕАЕУ 2060 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
8 Покретачка заштитна мера примењена у складу са Споразумом о слободној трговини између Евроазијске економске уније и њених држава чланица, с једне стране, и Социјалистичке Републике Вијетнама, с друге стране, КСНУМКС од маја КСНУМКС. Плаћања која се примењују кроз ЕАЕУ 21101 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
9 Претходна специјална дужност Плаћања која се примењују кроз ЕАЕУ 2140 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
10 Унапредна антидампиншка царина Плаћања која се примењују кроз ЕАЕУ 2150 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
11 Претходна накнада за компензацију Плаћања која се примењују кроз ЕАЕУ 2160 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
12 Посебна пристојба плаћа се у складу са поступком утврђеним за прикупљање одговарајућих претходних врста царина Плаћања која се примењују кроз ЕАЕУ 2240 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
13 Антидампиншка царина плаћена у складу са процедуром утврђеном за прикупљање одговарајућих прелиминарних врста царина Плаћања која се примењују кроз ЕАЕУ 2250 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
14 Накнада за накнаду која се плаћа по поступку утврђеном за наплату одговарајућих прелиминарних врста накнада Плаћања која се примењују кроз ЕАЕУ 2260 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
15 Порез на додату вредност Плаћања која се примењују кроз ЕАЕУ 5010 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
16 Царинске дажбине и порези по паушалној тарифи за робу за личну употребу Плаћања која се примењују кроз ЕАЕУ 6010 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
17 Укупна царинска уплата за робу за личну употребу Плаћања која се примењују кроз ЕАЕУ 6020 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
18 Царинске пристојбе за складиштење Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Извозне царине 1030 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
19 Извозна царина на сирову нафту која се извози ван царинског подручја ЕАЕУ Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Извозне царине 3010 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
20 Извозна царина на сирову нафту, са изузетком нафте која се извози ван царинског подручја ЕАЕУ Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Извозне царине 3020 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
21 Извозна царина на природни гас Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Извозне царине 3030 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
22 Извозна царина на робу произведену од нафте Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Извозне царине 3040 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
23 Извозна царина на робу за коју не постоји посебна шифра за врсту извозне царине Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Извозне царине 3050 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
24 Извозна царина на сирову нафту која се извози са територије Руске Федерације преко територије Републике Белорусије цевоводним транспортом, по посебним споразумима Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Извозне царине 3060 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
25 Акциза на етилни алкохол из прехрамбених сировина (са изузетком дестилата вина, грожђа, воћа, ракије, калвада, временски) Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације akcize 4010 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
26 Акциза на алкохолне производе Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације akcize 4020 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
27 Акциза на дуванске цеви, пушење, жвакање, сисање, њушење, наргиле (осим дувана, који се користи као сировина за производњу дуванских производа) Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације akcize 4030 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
28 Акциза на бензин Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације akcize 4040 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
29 Акциза на бензине са директним протоком Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације akcize 4050 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
30 Акциза на путничка возила са снагом мотора до КСНУМКС КВ (КСНУМКС л.с.а) инклузивно Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације akcize 4060 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
31 Акциза на дизел гориво Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације akcize 4070 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
32 Акциза на моторна уља за дизел и (или) карбураторске (ињекцијске) моторе Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације akcize 4080 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
33 Акциза на вина, воћна вина (осим пјенушавих вина (шампањац), винска пића без додатка ректифицираног етилног алкохола произведеног од сировина за храну и (или) алкохолизираног грожђа или друге врсте и (или) дестилата вина, и ( или) воћни дестилат Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације akcize 4090 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
34 Акциза на пиво са стандардним (стандардизованим) садржајем запреминског удела етилног алкохола до КСНУМКС процената, укључујући Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације akcize 4100 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
35 Акциза на алкохолне производе са запреминским удјелом етилног алкохола изнад КСНУМКС посто (осим пива, вина, воћних вина, пјенушавих вина (шампањац), винских пића без додатка ректифицираног етилног алкохола произведеног из прехрамбених сировина, и (или) алкохолизираног грожђа или друге воћне каше и (или) дестилат вина и (или) воћни дестилат) Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације akcize 4120 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
36 Акциза на алкохолне производе са запреминским удјелом етилног алкохола до КСНУМКС процената укључујући (осим пива, пића на бази пива, вина, воћних вина, пјенушавих вина (шампањаца), јабуковаче, поиреа, медовине, винских напитака без додатка ректифицираног етила алкохол произведен из прехрамбених сировина и (или) алкохолизирана грожђа или друга каша од воћа, и (или) дестилат вина и (или) воћни дестилат) Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације akcize 4130 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
37 Акциза на дестилате: вино, грожђе, воће, ракија, цалвадос, виски Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације akcize 4140 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
38 Акциза на етанол из непрехрамбених сировина Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације akcize 4150 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
39 Акциза на јабуковача, поирет, медовину Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације akcize 4160 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
40 Акциза на путничка возила са снагом мотора изнад КСНУМКС кВ (КСНУМКС хп) и до КСНУМКС кВ (КСНУМКС хп) Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације akcize 4180 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
41 Акциза на мотоцикле са снагом мотора изнад КСНУМКС кВ (КСНУМКС хп) Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације akcize 4190 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
42 Акциза на пјенушава вина (шампањац) Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације akcize 4200 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
43 Акциза на пиво са стандардним (стандардизованим) садржајем запреминског удела етилног алкохола изнад КСНУМКС процената и до КСНУМКС процената укључиво, пива на бази пива Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације akcize 4210 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
44 Акциза на пиво са стандардним (стандардизованим) садржајем волумног удјела етилног алкохола изнад КСНУМКС посто Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације akcize 4220 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
45 Акциза на цигаре Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације akcize 4230 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
46 Акциза на цигаре (цигаре), бидис, кретек Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације akcize 4240 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
47 Акциза на цигарете, цигарете Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације akcize 4250 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
48 Акциза на средњим дестилатима Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације akcize 4260 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
49 Акциза на електронске системе за испоруку никотина Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације akcize 4270 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
50 Акциза на течност за електронске системе за испоруку никотина Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације akcize 4280 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
51 Акциза на дуван (дуванске производе) намењен за потрошњу грејањем Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације akcize 4290 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
52 Акциза на путничка возила са снагом мотора изнад КСНУМКС кВ (КСНУМКС хп) и до КСНУМКСкВ (КСНУМКС хп) Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације akcize 4300 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
53 Акциза на путничка возила са снагом мотора изнад КСНУМКСкВ (КСНУМКС хп) и до КСНУМКС кВ (КСНУМКС хп) Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације akcize 4310 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
54 Акциза на путничка возила са снагом мотора изнад КСНУМКС кВ (КСНУМКС хп) и до КСНУМКС кВ (КСНУМКС хп) Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације akcize 4320 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
55 Акциза на путничка возила са снагом мотора изнад КСНУМКС кВ (КСНУМКС хп) и до КСНУМКС кВ (КСНУМКС хп) Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације akcize 4330 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
56 Акциза на путничка возила са снагом мотора преко КСНУМКС кВ (КСНУМКС хп) Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације akcize 4340 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
57 Средства од продаје конфисковане робе у смислу продаје залиха наведене имовине Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Фондови и казне 7015 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
58 Средства од продаје робе задржане од стране царинских органа, у износу обрачунатом на дан задржавања ове робе увозним царинама и порезима који би се плаћали приликом стављања задржане робе у царински поступак пуштања у промет за домаћу потрошњу Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Фондови и казне 70102 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
59 Новчане казне, изузев новчаних казни за кршење валутног законодавства Руске Федерације и аката органа за валутну регулацију, наметнутих од стране царинских органа, и новчане казне за кршење законодавства Руске Федерације о основама уставног система Руске Федерације, о државној власти Руске Федерације, о јавној служби Руске Федерације, о изборима и референдум Руске Федерације о Поверенику за људска права у Руској Федерацији Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Фондови и казне 7024 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
60 Новчане казне за кршење валутног законодавства Руске Федерације и акте органа за регулисање валуте, које именују царински органи Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Фондови и казне 7025 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
61 Новчане казне за кршење законодавства Руске Федерације о основама уставног система Руске Федерације, о државној моћи Руске Федерације, о државној служби Руске Федерације, о изборима и референдумима Руске Федерације, о Омбудсману за људска права Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Фондови и казне 7026 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
62 Средства примљена од примјене мјера грађанске и управне одговорности Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Фондови и казне 7030 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
63 Средства примљена као резултат примјене мјера кривичне одговорности у случајевима које су покренули царински органи Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Фондови и казне 7040 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
64 Друге врсте плаћања на које се терете царинске власти
65 Остали приходи од пружања плаћених услуга од стране прималаца средстава и накнада трошкова Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Остале врсте плаћања које наплаћују царински органи 9030 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
66 Остали непорески приходи Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Остале врсте плаћања које наплаћују царински органи 9040 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
67 Авансна плаћања за будуће царинске и друге исплате Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Остале врсте плаћања које наплаћују царински органи 9070 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
68 Обезбеђивање испуњења обавезе плаћања царинских дажбина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина, са изузетком таквог обезбеђења од стране депозита у готовини Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Остале врсте плаћања које наплаћују царински органи 9080
69 Новчани депозит као гаранција за извршење обавезе плаћања царине, пореза, посебних, антидампиншких, компензацијских царина Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Остале врсте плаћања које наплаћују царински органи 9090 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
70 Обезбеђивање обављања дужности правног лица које обавља послове из области царине као царински заступник Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Остале врсте плаћања које наплаћују царински органи 9910 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
71 Обезбеђивање испуњавања дужности правног лица које обавља царинске послове као царински превозник Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Остале врсте плаћања које наплаћују царински органи 9920 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
72 Обезбеђивање обављања дужности правног лица које обавља послове из области царине као власник складишта за привремено складиштење Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Остале врсте плаћања које наплаћују царински органи 9930 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
73 Обезбеђивање обављања дужности правног лица које обавља послове из области царине као власник царинског складишта Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Остале врсте плаћања које наплаћују царински органи 9940 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
74 Обезбеђивање испуњавања дужности правног лица које обавља послове из области царине као власник бесцаринске продавнице Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Остале врсте плаћања које наплаћују царински органи 9950 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
75 Обезбеђивање обављања дужности овлашћеног економског оператера Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Остале врсте плаћања које наплаћују царински органи 9960 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
76 Обезбеђивање обављања дужности правног лица које обавља послове из области царине као власник слободног складишта Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Остале врсте плаћања које наплаћују царински органи 9970 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
77 Обезбеђивање испуњавања дужности правног лица које обавља послове из области царине као царински заступник и царински превозник Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Остале врсте плаћања које наплаћују царински органи 98104 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
78 Обезбеђивање испуњавања дужности правног лица које обавља послове из области царине као царински заступник, и обезбјеђивање испуњавања дужности овлашћеног економског оператера Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Остале врсте плаћања које наплаћују царински органи 98204 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
79 Обезбеђивање испуњавања дужности правног лица које обавља послове из области царине као царинског превозника, и обезбјеђује испуњавање дужности овлашћеног економског оператера Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Остале врсте плаћања које наплаћују царински органи 99804 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
80 Обезбеђивање испуњавања дужности правног лица које обавља послове из области царине као царински заступник и царински превозник, и обезбјеђује обављање послова овлашћеног економског оператера Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Остале врсте плаћања које наплаћују царински органи 99904 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
81 Новчани депозит као гаранција за обавезе организације да користи стечене акцизне маркице за које није испуњена обавеза организације Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Остале врсте плаћања које наплаћују царински органи 9100 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
82 Средства која увозници плаћају царинским органима за издавање акцизних маркица Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Остале врсте плаћања које наплаћују царински органи 9110 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
83 Накнада за кориштење котача возила (шасије) и приколице за њих увезене у Руску Федерацију, осим за кола (шасије) и приколице за њих увезене са територије Републике Белорусије Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Остале врсте плаћања које наплаћују царински органи 9120 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
84 Накнада за рециклажу плаћена за возила на котачима (шасије) и приколице за њих, увезена у Руску Федерацију са територије Републике Белорусије Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Остале врсте плаћања које наплаћују царински органи 9130 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
85 Државна такса за доношење прелиминарних одлука о разврставању робе према јединственој робној номенклатури вањскотрговинске дјелатности ЕАЕУ Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Остале врсте плаћања које наплаћују царински органи 9140 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
86 Накнада за коришцење за самоходна возила и приколице за њих који се увозе у Руску Федерацију, осим за самоходна возила и приколице за њих увезене са територије Републике Белорусије Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Остале врсте плаћања које наплаћују царински органи 9150 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
87 Накнада за коришцење за самоходна возила и приколице увезене у Руску Федерацију са територије Републике Белорусије Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Остале врсте плаћања које наплаћују царински органи 9160 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
88 Казне за кашњење у плаћању царине за царинске операције (за царињење робе, за царинска декларација робеза царинске операције) Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Казне 1011 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
89 Казне за кашњење плаћања царине за царинску пратњу Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Казне 1021 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
90 Казне за кашњење у плаћању увозних дажбина (друге царине, порези и таксе које имају еквивалентан ефекат), обавезу плаћања која је настала од КСНУМКС септембра КСНУМКС године Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Казне 2011 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
91 Казне за кашњење у плаћању увозних дажбина, обавеза плаћања која је настала прије КСНУМКС септембра КСНУМКС године Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Казне 2021 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
92 Казне за закашњеле исплате посебне царине утврђене у складу са Протоколом о примјени посебних заштитних, антидампиншких и компензацијских мјера у односу на треће земље (Прилог бр. КСНУМКС Уговора о Евроазијској економској унији КСНУМКС у мају КСНУМКС) Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Казне 2041 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
93 Казне за кашњење у плаћању антидампиншке царине утврђене у складу са Протоколом о примјени посебних заштитних, антидампиншких и компензацијских мјера у односу на треће земље (Прилог бр. КСНУМКС Уговора о Евроазијској економској унији КСНУМКС у мају КСНУМКС) Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Казне 2051 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
94 Казне за закашњеле уплате накнаде за накнаду утврђене у складу са Протоколом о примјени посебних заштитних, антидампиншких и компензацијских мјера против трећих земаља (Прилог бр. КСНУМКС Уговора о Евроазијској економској унији КСНУМКС у мају КСНУМКС) Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Казне 2061 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
95 Казне за кашњење у плаћању пореза на додату вриједност Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Казне 5011 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
96 Казне за кашњење плаћања царине и пореза по јединственој стопи за робу за личну употребу Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Казне 6011 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
97 Казне за закашњело плаћање укупне царинске уплате за робу за личну употребу Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Казне 6021 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
98 Казне за кашњење у плаћању царинских пристојби за складиштење Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Казне 1031 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
99 Казне за кашњење у плаћању посебне дужности утврђене у складу са законодавством Руске Федерације Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Казне 2071 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
100 Казне за закашњело плаћање антидампиншке царине утврђене у складу са законодавством Руске Федерације Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Казне 2081 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
101 Казне за закашњело плаћање накнаде за накнаду утврђене у складу са законодавством Руске Федерације Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Казне 2091 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
102 Казне за закашњело плаћање привремене посебне дужности Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Казне 2141 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
103 Казне за закашњеле уплате унапријед антидампиншке царине Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Казне 2151 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
104 Казне за закашњело плаћање прелиминарне накнаде за накнаду Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Казне 2161 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
105 Казне за закашњело плаћање посебне накнаде плаћају се на начин прописан за наплату одговарајућих прелиминарних врста накнада Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Казне 2241 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
106 Казне за закашњело плаћање антидампиншке царине плаћене у складу са процедуром утврђеном за наплату одговарајућих привремених царина Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Казне 2251 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
107 Казне за закашњело плаћање накнаде за накнаду, плаћене на начин прописан за наплату одговарајућих прелиминарних врста накнада Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Казне 2261 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
108 Казне за кашњење у плаћању извозних царина на сирову нафту која се извози ван царинског подручја ЕАЕУ Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Казне 3011 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
109 Казне за кашњење у плаћању извозне царине на сирову нафту, са изузетком нафте која се извози ван царинског подручја ЕАЕУ Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Казне 3021 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
110 Казна за закашњело плаћање извозне царине на природни гас Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Казне 3031 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
111 Казне за кашњење у плаћању извозних царина на робу из нафте Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Казне 3041 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
112 Казне за кашњење у плаћању извозних царина на робу за коју не постоји посебна шифра за врсту извозних царина Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Казне 3051 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
113 Казне за закашњело плаћање извозне царине на сирову нафту, извезену са територије Руске Федерације преко територије Републике Белорусије путем цевоводног транспорта, по посебним споразумима Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Казне 3061 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
114 Казне за кашњење плаћања акцизе на етилни алкохол из прехрамбених сировина (са изузетком дестилата вина, грожђа, воћа, ракије, калвада, вискија) Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Казне 4011 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
115 Казне за кашњење плаћања акцизе на производе који садрже алкохол Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Казне 4021 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
116 Казне за кашњење у плаћању акцизе на дуванске цеви, пушење, жвакање, сисање, њушење, наргиле (осим дувана, који се користи као сировина за производњу дуванских производа) Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Казне 4031 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
117 Казна за кашњење у плаћању акцизе на бензин Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Казне 4041 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
118 Казна за кашњење у плаћању акцизе на директни бензин Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Казне 4051 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
119 Казне за кашњење плаћања акцизе на путничка возила са снагом мотора до КСНУМКС кВ (КСНУМКС хп) Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Казне 4061 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
120 Казне за кашњење плаћања акцизе на дизел гориво Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Казне 4071 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
121 Казне за кашњење у плаћању акцизе на моторна уља за дизел и (или) карбураторске (ињекцијске) моторе Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Казне 4081 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
122 Казне за кашњење у плаћању акцизе на вина, воћна вина (осим пјенушавих вина (шампањаца), винских пића без додатка ректифицираног етилног алкохола произведеног из прехрамбених сировина, и (или) алкохолизираног грожђа или друге воћне сладовине и (или) вина дестилат и / или дестилат воћа Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Казне 4091 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
123 Казне за закашњеле уплате акцизе на пиво са стандардним (стандардизованим) садржајем запреминског удјела етилног алкохола до КСНУМКС посто, укључујући Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Казне 4101 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
124 Казне за кашњење у плаћању акцизе на алкохолне производе са запреминским удјелом етилног алкохола изнад КСНУМКС посто (осим пива, вина, воћних вина, пјенушавих вина (шампањаца), винских пића без додатка ректифицираног етилног алкохола произведеног из прехрамбених сировина, и (или ) алкохолизирана грожђа или друга воћна сладовина и (или) дестилат вина и (или) воћни дестилат) Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Казне 4121 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
125 Казне за кашњење у плаћању акцизе на алкохолне производе са запреминским удјелом етилног алкохола до КСНУМКС посто укључиво (осим пива, пића на бази пива, вина, воћних вина, пјенушаца), јабуковача, поирета, медовине, вина без додавања ректификованог етилног алкохола произведеног из прехрамбених сировина и (или) алкохолизираног грожђа или друге каше од воћа, и (или) дестилата вина и (или) воћног дестилата) Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Казне 4131 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
126 Казне за кашњење плаћања акцизе на вино, грожђе, воће, ракију, цалвадос, виски дестилате Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Казне 4141 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
127 Казне за кашњење плаћања акцизе на етилни алкохол из непрехрамбених сировина Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Казне 4151 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
128 Казна за касно плаћање акцизе на јабуковаче, поире, медовину Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Казне 4161 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
129 Казне за кашњење плаћања акцизе на путничка возила са снагом мотора изнад КСНУМКС кВ (КСНУМКС хп) и до КСНУМКС кВ (КСНУМКС хп) Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Казне 4181 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
130 Казне за закашњеле уплате акцизе на мотоцикле са снагом мотора изнад КСНУМКС кВ (КСНУМКС хп) Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Казне 4191 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
131 Казна за касно плаћање акцизе на пјенушава вина (шампањац) Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Казне 4201 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
132 Казне за кашњење у плаћању акцизе на пиво са стандардним (стандардизованим) садржајем волумног удјела етилног алкохола изнад КСНУМКС посто и до КСНУМКС посто укључиво, пића на бази пива Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Казне 4211 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
133 Казне за кашњење плаћања акцизе на пиво са стандардним (стандардизованим) садржајем запреминског удела етилног алкохола изнад КСНУМКС процената Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Казне 4221 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
134 Казне за касно плаћање акцизе на цигаре Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Казне 4231 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
135 Казна за касно плаћање акцизе на цигарете (цигарице), биди, кретек Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Казне 4241 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
136 Казне за кашњење плаћања акцизе на цигарете, цигарете Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Казне 4251 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
137 Казне за кашњење плаћања акцизе на средњим дестилатима Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Казне 4261 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
138 Казне за кашњење плаћања акцизе на електронске системе за испоруку никотина Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Казне 4271 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
139 Казне за кашњење плаћања акцизе на течности за електронске системе за испоруку никотина Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Казне 4281 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
140 Казне за кашњење у плаћању акцизе на духан (дуванске производе), намењене за потрошњу грејањем Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Казне 4291 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
141 Казне за кашњење плаћања акцизе на путничка возила са снагом мотора изнад КСНУМКС кВ (КСНУМКС хп) и до КСНУМКС кВ (КСНУМКС хп) Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Казне 4301 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
142 Казне за кашњење плаћања акцизе на путничка возила са снагом мотора изнад КСНУМКСкВ (КСНУМКС хп) и до КСНУМКС кВ (КСНУМКС хп) Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Казне 4311 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
143 Казне за кашњење плаћања акцизе на путничка возила са снагом мотора изнад КСНУМКС кВ (КСНУМКС хп) и до КСНУМКС кВ (КСНУМКС хп) Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Казне 4321 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
144 Казне за кашњење плаћања акцизе на путничка возила са снагом мотора изнад КСНУМКС кВ (КСНУМКС хп) и до КСНУМКС кВ (КСНУМКС хп) Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Казне 4331 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
145 Казне за кашњење плаћања акцизе на путничка возила са снагом мотора изнад КСНУМКС кВ (КСНУМКС хп) Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Казне 4341 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
146 Казне за кашњење у плаћању накнаде за коришћење возила на котачима (шасија) и приколица за њих увезених у Руску Федерацију, осим возила на точковима (шасија) и приколица за њих увезених са територије Републике Белорусије Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Казне 9121 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
147 Казне за кашњење у плаћању накнаде за коришћење возила на котачима (шасија) и приколица за њих увезене у Руску Федерацију са територије Републике Белорусије Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Казне 9131 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
148 Камата за одлагање плаћања увозних дажбина, обавеза плаћања која је настала од КСНУМКС септембра КСНУМКС Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Камата за одложено плаћање 2012 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
149 Камата за одлагање плаћања увозне царине, обавеза плаћања која је настала пре КСНУМКС септембра КСНУМКС године Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Камата за одложено плаћање 2022 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
150 Камата као ако је одложено плаћање посебне дужности, Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Камата за одложено плаћање 2042 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
151 успостављен у складу са Протоколом о примени посебних заштитних, антидампиншких и компензационих мера у односу на треће земље (Анекс бр. КСНУМКС Уговора о Евроазијској економској унији КСНУМКС у мају КСНУМКС године) Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Камата за одложено плаћање
152 Камата као одложено плаћање антидампиншке царине утврђена у складу са Протоколом о примјени посебних заштитних, антидампиншких и компензацијских мјера у односу на треће земље (Прилог бр. КСНУМКС Уговору о Евроазијској економској унији КСНУМКС у мају КСНУМКС године) Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Камата за одложено плаћање 2052 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
153 Камата као одложено плаћање накнаде за накнаду утврђене у складу са Протоколом о примјени посебних заштитних, антидампиншких и компензацијских мјера у односу на треће земље (Прилог бр. КСНУМКС Уговора о Евроазијској економској унији КСНУМКС у мају КСНУМКС године) Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Камата за одложено плаћање 2062 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
154 Камата као одгађање плаћања извозне царине на сирову нафту која се извози ван царинског подручја ЕАЕУ Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Камата за одложено плаћање 3012 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
155 Камата као одгађање плаћања извозне царине на сирову нафту, са изузетком нафте која се извози ван царинског подручја ЕАЕУ Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Камата за одложено плаћање 3022 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
156 Обезбеђено је интересовање за одлагање плаћања извозне царине на природни гас Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Камата за одложено плаћање 3032 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
157 Камата као да одгађа плаћање извозне царине на робу из нафте Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Камата за одложено плаћање 3042 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
158 Интерес као одлагање плаћања извозне царине на робу за коју није предвиђена посебна шифра врсте извозне царине Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Камата за одложено плаћање 3052 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
159 Интерес је као да одобрава одлагање плаћања извозне царине за сирову нафту која се извози са територије Руске Федерације преко територије Републике Белорусије путем цевоводног транспорта, по посебним споразумима Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Камата за одложено плаћање 3062 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
160 Камата за одложено плаћање акцизе на етилни алкохол из прехрамбених сировина (осим вина, грожђа, воћа, ракије, калвада, дестилата вискија) Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Камата за одложено плаћање 4012 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
161 Камата за одложено плаћање акцизе на производе који садрже алкохол Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Камата за одложено плаћање 4022 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
162 Камата за одложено плаћање акцизе на дуванске цеви, пушење, жвакање, сисање, њушење, наргиле (осим дувана, који се користи као сировина за производњу дуванских производа) Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Камата за одложено плаћање 4032 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
163 Камата за одлагање плаћања акцизе на моторни бензин Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Камата за одложено плаћање 4042 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
164 Камата за одложено плаћање акцизе на директни бензин Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Камата за одложено плаћање 4052 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
165 Камата за одлагање акцизе на путничка возила са снагом мотора до КСНУМКС кВ (КСНУМКС хп) Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Камата за одложено плаћање 4062 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
166 Камата за одложено плаћање акцизе на дизел гориво Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Камата за одложено плаћање 4072 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
167 Камата за одложено плаћање акцизе на моторна уља за дизел и (или) карбураторске (ињекцијске) моторе Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Камата за одложено плаћање 4082 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
168 Камате за одлагање плаћања акцизе на вина, воћна вина (осим пјенушавих вина (шампањаца), винских пића без додатка ректификованог етилног алкохола произведеног из сировина за храну и (или) алкохолизиране грожђа или друге воћне каше, и (или) вино дестилат и / или дестилат воћа Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Камата за одложено плаћање 4092 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
169 Камата за одложено плаћање акцизе на пиво са стандардним (стандардизованим) садржајем запреминског удела етилног алкохола до КСНУМКС процената, укључујући Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Камата за одложено плаћање 4102 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
170 Камата за одложено плаћање акцизе на алкохолне производе са запреминским удјелом етилног алкохола изнад КСНУМКС процената (осим пива, вина, воћних вина, пјенушавих вина (шампањац), винских пића без додатка ректифицираног етилног алкохола произведеног из прехрамбених сировина, и (или ) алкохолизирана грожђа или друга воћна сладовина и (или) дестилат вина и (или) воћни дестилат) Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Камата за одложено плаћање 4122 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
171 Камата за одложено плаћање акцизе на алкохолне производе са запреминским удјелом етилног алкохола до КСНУМКС посто укључиво (осим пива, пића на бази пива, вина, воћних вина, пјенушавих вина (шампањаца), јабуковача, поирета, медовине, винских пића без додавања ректификованог етилног алкохола произведеног из прехрамбених сировина и (или) алкохолизиране грожђа или друге воћне каше, и (или) дестилата вина и (или) воћног дестилата) Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Камата за одложено плаћање 4132 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
172 Интерес за одлагање акцизе на вино, грожђе, воће, ракију, цалвадос, виски дестилате Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Камата за одложено плаћање 4142 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
173 Камата за одложено плаћање акцизе на етил алкохол из непрехрамбених сировина Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Камата за одложено плаћање 4152 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
174 Камата за одложено плаћање акцизе на јабуковаче, поире, медовину Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Камата за одложено плаћање 4162 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
175 Камата за одлагање акцизе на путничка возила са снагом мотора изнад КСНУМКС кВ (КСНУМКС хп) и до КСНУМКС кВ (КСНУМКС хп) Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Камата за одложено плаћање 4182 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
176 Камата за одложено плаћање акцизе на мотоциклима са снагом мотора преко КСНУМКС кВ (КСНУМКС хп) Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Камата за одложено плаћање 4192 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
177 Камата за одлагање акцизе на пјенушава вина (шампањац) Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Камата за одложено плаћање 4202 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
178 Камата за одлагање плаћања акцизе на пиво са стандардним (стандардизованим) садржајем запреминског удела етилног алкохола изнад КСНУМКС процената и до КСНУМКС процената укључив, пива на бази пића Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Камата за одложено плаћање 4212 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
179 Камата за одлагање плаћања акцизе на пиво са стандардним (стандардизованим) садржајем запреминског удела етилног алкохола изнад КСНУМКС процента Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Камата за одложено плаћање 4222 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
180 Камата за одлагање акцизе на цигаре Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Камата за одложено плаћање 4232 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
181 Камата за одлагање акцизе на цигаре (цигаре), бидис, кретек Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Камата за одложено плаћање 4242 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
182 Камата за одлагање акцизе на цигарете, цигарете Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Камата за одложено плаћање 4252 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
183 Камата на одлагање акцизе на средњим дестилатима Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Камата за одложено плаћање 4262 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
184 Камата за одложено плаћање акцизе на електронске системе за испоруку никотина Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Камата за одложено плаћање 4272 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
185 Камата за одложено плаћање акцизе на течности за електронске системе за испоруку никотина Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Камата за одложено плаћање 4282 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
186 Камата за одложено плаћање акцизе на дуван (дуванске производе), намењена за потрошњу грејањем Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Камата за одложено плаћање 4292 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
187 Камата за одлагање акцизе на путничка возила са снагом мотора изнад КСНУМКС кВ (КСНУМКС хп) и до КСНУМКС кВ (КСНУМКС хп), укључиво Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Камата за одложено плаћање 4302 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
188 Камата за одложено плаћање акцизе на путничка возила са снагом мотора изнад КСНУМКС кВ (КСНУМКС хп) и до КСНУМКС кВ (КСНУМКС хп), укључујући Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Камата за одложено плаћање 4312 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
189 Камата за одлагање акцизе на путничка возила са снагом мотора изнад КСНУМКС кВ (КСНУМКС хп) и до КСНУМКС кВ (КСНУМКС хп) Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Камата за одложено плаћање 4322 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
190 Камата за одлагање акцизе на путничка возила са снагом мотора изнад КСНУМКС кВ (КСНУМКС хп) и до КСНУМКС кВ (КСНУМКС хп) Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Камата за одложено плаћање 4332 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
191 Камата за одлагање акцизе на путничка возила са снагом мотора изнад КСНУМКС кВ (КСНУМКС хп) Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Камата за одложено плаћање 4342 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
192 Камата за одложено плаћање пореза на додату вриједност Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Камата за одложено плаћање 5012 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
193 Камата на рате плаћања увозних дажбина, обавеза плаћања која је настала од КСНУМКС Септембра КСНУМКС Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Камата на рате 2013 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
194 Камата на рате плаћања увозних дажбина, обавеза плаћања која је настала пре КСНУМКС септембра КСНУМКС године Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Камата на рате 2023 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
195 Камата на оброчно плаћање акцизе на етилни алкохол из прехрамбених сировина (са изузетком дестилата вина, грожђа, воћа, ракије, цалвадоса, вискија) Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Камата на рате 4013 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
196 Камата на оброчно плаћање акцизе на производе који садрже алкохол Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Камата на рате 4023 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
197 Камата на оброчно плаћање акцизе на дуванске цеви, пушење, жвакање, сисање, њушење, наргиле (осим дувана, који се користи као сировина за производњу дуванских производа) Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Камата на рате 4033 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
198 Камата на оброчно плаћање акцизе на моторни бензин Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Камата на рате 4043 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
199 Камата на оброчно плаћање акцизе на директни бензин Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Камата на рате 4053 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
200 Камата на рате акцизе на путничка возила са снагом мотора до КСНУМКС кВ (КСНУМКС хп) укључиво Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Камата на рате 4063 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
201 Камата на рате плаћања акцизе на дизел гориво Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Камата на рате 4073 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
202 Камата на рате плаћања акцизе на моторна уља за дизел и (или) карбураторске (ињекцијске) моторе Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Камата на рате 4083 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
203 Камате на рате плаћања акцизе на вина, воћна вина (осим пјенушавих вина (шампањац), винских пића без додатка ректификованог етилног алкохола произведеног из прехрамбених сировина, и (или) алкохолизиране грожђа или других воћних каша, и (или) вина дестилат и / или дестилат воћа Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Камата на рате 4093 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
204 Камата на оброчно плаћање акцизе на пиво са стандардним (стандардизованим) садржајем запреминског удела етилног алкохола до КСНУМКС процената, укључујући Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Камата на рате 4103 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
205 Камате на оброчну исплату акцизе на алкохолне производе са запреминским удјелом етилног алкохола изнад КСНУМКС посто (осим пива, вина, воћних вина, пјенушавих вина (шампањац), винских пића без додатка ректифицираног етилног алкохола произведеног из прехрамбених сировина, и (или ) алкохолизирана грожђа или друга воћна сладовина и (или) дестилат вина и (или) воћни дестилат) Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Камата на рате 4123 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
206 Камата на оброчно плаћање акцизе на алкохолне производе са запреминским удјелом етилног алкохола до КСНУМКС посто укључиво (осим пива, пића на бази пива, вина, воћних вина, пјенушаца), јабуковача, поирета, медовине, вина без додавања ректификованог етилног алкохола произведеног из прехрамбених сировина и (или) алкохолизиране грожђа или друге воћне каше, и (или) дестилата вина и (или) воћног дестилата) Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Камата на рате 4133 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
207 Камата на рате плаћања акцизе на дестилатима вина, грожђа, воћа, ракије, цалвадоса, вискија Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Камата на рате 4143 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
208 Камата на оброчно плаћање акцизе на етил алкохол из непрехрамбених сировина Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Камата на рате 4153 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
209 Камата на оброчну исплату акцизе на јабуковаче, поире, медовину Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Камата на рате 4163 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
210 Камата на рате акцизе на путничка возила са снагом мотора изнад КСНУМКС кВ (КСНУМКС хп) и до КСНУМКС кВ (КСНУМКС хп) Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Камата на рате 4183 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
211 Камате на рате акциза на мотоцикле са снагом мотора преко КСНУМКС кВ (КСНУМКС хп) Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Камата на рате 4193 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
212 Камата на рате плаћања акцизе на пјенушава вина (шампањац) Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Камата на рате 4203 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
213 Камата на оброчно плаћање акцизе на пиво са стандардним (стандардизованим) садржајем запреминског удела етилног алкохола изнад КСНУМКС процената и до КСНУМКС процената укључив, пива на бази пића Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Камата на рате 4213 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
214 Камата на оброчну исплату акцизе на пиво са стандардним (стандардизованим) садржајем запреминског удела етилног алкохола изнад КСНУМКС процената Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Камата на рате 4223 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
215 Камата на оброчно плаћање акцизе на цигаре Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Камата на рате 4233 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
216 Камата на оброчну исплату акцизе на цигаре (цигаре), биди, кретек Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Камата на рате 4243 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
217 Камата на рате за акцизе на цигарете, цигарете Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Камата на рате 4253 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
218 Камата на оброчно плаћање акцизе на средњим дестилатима Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Камата на рате 4263 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
219 Камата на оброчно плаћање акцизе на електронске системе за испоруку никотина Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Камата на рате 4273 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
220 Камате на рате за плаћање акцизе на електронске системе за испоруку никотина Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Камата на рате 4283 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
221 Камата на оброчно плаћање акцизе на духан (дуванске производе), намењена за потрошњу грејањем Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Камата на рате 4293 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
222 Камате на рате акциза на путничка возила са снагом мотора преко КСНУМКС кВ (КСНУМКС хп) и до КСНУМКС кВ (КСНУМКС хп), укључујући Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Камата на рате 4303 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
223 Камате на рате акциза на путничка возила са снагом мотора преко КСНУМКС кВ (КСНУМКС хп) и до КСНУМКС кВ (КСНУМКС хп), укључујући Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Камата на рате 4313 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
224 Камата на рате акцизе на путничка возила са снагом мотора изнад КСНУМКС кВ (КСНУМКС хп) и до КСНУМКС кВ (КСНУМКС хп) Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Камата на рате 4323 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
225 Камата на рате акцизе на путничка возила са снагом мотора изнад КСНУМКС кВ (КСНУМКС хп) и до КСНУМКС кВ (КСНУМКС хп) Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Камата на рате 4333 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
226 Камата на рате акцизе на путничка возила са снагом мотора преко КСНУМКС кВ (КСНУМКС хп) Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Камата на рате 4343 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
227 Камата за пружање оброчног плаћања пореза на додату вриједност Плаћања, чија је исплата прописана законодавством Руске Федерације Камата на рате 5013 КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
КСНУМКС до КСНУМКС (КСНУМКС)


Од 1.01.2020. године следеће БСЦ су искључене из буџетске класификације буџетских прихода:

 • 153 1 16 90010 01 6000 140 „Остали примици од новчаних казни (новчаних казни) и других износа за штету нанесену савезном буџету“;
 • 153 2 07 01012 01 6000 140 „Камата плаћена у случају кршења услова преноса износа извозних царина“;
 • 153 1 14 03012 01 0400 440 „Средства од одлагања и продаје одузете и друге имовине претворена у приход Руске Федерације, с изузетком средстава од продаје одузете имовине која је примљена као последица коруптивних кривичних дела (у вези са продајом залиха наведене имовине) (остало средства од одлагања и продаје одузете и друге имовине претворене у приход Руске Федерације);
 • 153 1 16 03030 01 6000 140 „Наплата готовине (новчане казне) за административних прекршаја у области пореза и накнада прописаних Кодексом Руске Федерације о административним прекршајима “;
 • 153 1 16 04000 01 6000 140 „Новчане казне (новчане казне) за кршење закона који чине закон Евроазијске економске уније, законодавство Руске Федерације о царини“;
 • 153 1 16 05000 01 6000 140 „Наплата готовине (новчане казне) за кршење валутног законодавства Руске Федерације и аката органа за регулацију валуте, као и законодавства Руске Федерације у области контроле извоза“;
 • 153 1 16 07000 01 6000 140 "Казне (новчане казне) за кршење законодавства Руске Федерације о темељима уставног система Руске Федерације, о државној моћи Руске Федерације, о јавној служби Руске Федерације, о изборима и референдуму Руске Федерације, о Поверенику за људска права у Руска Федерација “;
 • 153 1 16 12000 01 6000 140 „Наплата готовине (новчане казне) за кршење законодавства Руске Федерације о сузбијању легализације (прања) прихода од криминала и финансирања тероризма, у промету опојних и психотропних дрога“;
 • 153 1 16 21010 01 6000 140 „Наплата готовине (новчане казне) и други износи који се могу повратити од особа кривих за извршење кривичних дјела и за накнаду штете од имовине која се књижи у савезни буџет“;
 • 153 1 16 25071 01 6000 140 „Новчане казне (новчане казне) за кршење шумског законодавства о шумским парцелама које су у савезном власништву“;
 • 153 1 16 29000 01 6000 140 „Наплата готовине (новчане казне) за кршење закона о државној контроли над спровођењем међународног друмског превоза“;
 • 153 1 16 74000 01 6000 140 „Новчане казне (новчане казне) за административна кривична дела која штете здрављу, предвиђена Закоником о административним прекршајима Руске Федерације“.