МЕНЮ

Листа шифара буџетске класификације препоручује се за коришћење од стране учесника спољне економске активности приликом плаћања царинских и других плаћања у савезни буџет

Назив плаћања Препоручени савезни приходни код за плаћање
1 Порез на додату вредност на робу увезену на територију Руске Федерације 15311009000010000110
2 Акцизе на робу која се увози на територију Руске Федерације 15311009000010000110
3 Извозне царине на сирову нафту 15311009000010000110
4 Извозне царине на природни гас 15311009000010000110
5 Извозне царине на робу произведену од нафте 15311009000010000110
6 Остале извозне дажбине 15311009000010000110
7 Царине 15311009000010000110
8 Царине, порезиплаћају појединци по јединственим стопама царинских дажбина, пореза или у виду укупне царинске уплате 15311009000010000110
9 Авансна плаћања за будуће царинске и друге исплате 15311009000010000110
10 Сигурносни депозит за осигурање плаћања царина и других плаћања 15311009000010000110
11 Увозне дажбине (друге царине, порези и таксе са једнаким ефектом) плаћене у складу са Анексом бр. на отказано) 15311011010011000110
12 Увозне дажбине (друге дажбине, порези и дажбине са једнаким дејством) плаћене у складу са Анексом бр. КСНУМКС Уговору о Евроазијској економској унији КСНУМКС у мају КСНУМКС (камата и камата на релевантно плаћање) 15311011010012000110
13 Специјалне, антидампиншке и компензационе дажбине плаћене у складу са Анексом бр. 15311011160011000110
14 Посебне, антидампиншке и компензационе дажбине плаћене у складу са Анексом бр. КСНУМКС Уговору о Евроазијској економској унији КСНУМКС у мају КСНУМКС (камата и камата на релевантно плаћање) 15311011160012000110
15 Привремена специјална, привремена антидампиншка и привремена накнада за накнаду која је плаћена у складу са Анексом бр. 15311011230011000110
16 Привремене посебне, привремене антидампиншке и привремене накнаде за компензацију плаћене у складу са Анексом бр. КСНУМКС Уговору о Евроазијској економској унији КСНУМКС у мају КСНУМКС године (камата и камата на дотичну исплату) 15311011230012000110
17 Накнада за коришцење (износ накнаде за котац возила (шасије) и приколице за њих увезене у Руску Федерацију, осим за возила на котачима (шасије) и приколице за њих увезене са територије Републике Белорусије 15311208000011000120
18 Накнада за коришцење (казна за закаснело плацање накнаде за колица (шасије) и приколице за њих увезене у Руску Федерацију, осим за кола (шасије) и приколице за њих увезене са територије Републике Белорусије) 15311208000011010120
19 Накнада за коришцење (висина накнаде за колица (шасије) и приколице за њих, увезена у Руску Федерацију са територије Републике Белорусије) 15311208000013000120
20 Накнада за коришцење (новцане казне за закаснело плацање накнаде за колица (шасије) и приколице за њих, увезена у Руску Федерацију са територије Републике Белорусије) 15311208000013010120
21 Накнада за коришцење (износ накнаде која се плаца за возила на властити погон и њихове приколице увезене у Руску Федерацију, осим за самоходна возила и приколице увезене са територије Републике Белорусије) 15311208000015000120
22 Накнада за коришцење (висина накнаде за самоходна возила и њихове приколице увезене у Руску Федерацију са територије Републике Белорусије) 15311208000017000120
23 Стате дути за доношење прелиминарних одлука о разврставању робе према јединственој робној номенклатури спољне привредне дјелатности Царинске уније 15310807410011000110
24 Државна царина за издавање акцизних маркица са дводимензионалним бар кодом који садржи идентификатор јединственог државног аутоматизованог информационог система за евидентирање обима производње и промета етил алкохола, алкохолних и алкохолних производа за означавање алкохолних пића 15310807500011000110
25 Остали приходи од накнада трошкова федералног буџета (савезни државни органи, Банка Русије, органи управљања државних ванбуџетских фондова Руске Федерације) 15311302991016000130
26 Средства од продаје и продаје конфисковане и друге имовине претворене у приходе Руске Федерације (у смислу продаје залиха наведене имовине) (друга средства од продаје и продаје конфисковане и друге имовине претворене у приход Руске Федерације) 15311403012010400440
27 Средства која увозници плаћају царинским органима за издавање акцизних маркица 15311506000016000140
28 Казне (новчане казне) за кршење дела које чине закон Евроазијске економске уније, законодавство Руске Федерације о царини (искључено од 1. јануара 2020.) 15311604000016000140
29 Казне (новчане казне) за кршење валутног законодавства Руске Федерације и аката органа за регулисање валуте, као и законодавства Руске Федерације у области контроле извоза (искључено од 1. јануара 2020.) 15311605000016000140
30 Казне (новчане казне) за кршење законодавства Руске Федерације о темељима уставног система Руске Федерације, о државној моћи Руске Федерације, о јавној служби Руске Федерације, о изборима и референдумима Руске Федерације, о Поверенику за људска права у Руској Федерацији (искључен од 1. јануара 2020. година) 15311607000016000140
31 Новчане казне (новчане казне) и друге износе наплаћене од лица која су криви за извршење кривичних дјела, као и за накнаду штете на имовини која је приписана федералном буџету 15311621010016000140
32 Остали приходи од новчаних казни (новчане казне) и други износи штета, који се уплаћују у савезни буџет 15311690010016000140
КСНУМКС до КСНУМКС (КСНУМКС)