МЕНЮ

Класификатор врста докумената приликом пријављивања информација у колони 44

Документи који потврђују декларисане информације у ДТ, декларант мора имати ДТ у време подношења пријаве, са изузетком случајева наведених у ставу 8 члана 104 ТЦ ЕАЕУ или дефинисано члановима 114 - 117 Закона о раду ЕАЕУ, такви документи можда неће бити доступни у време подношења царинске декларације.

Подаци о сваком документу морају бити назначени у новом реду са његовом шифром у складу са класификатором врста докумената и информација. 

Тражи:
Очекујте учитавање и форматирање података
Код Назив документа, информације, мере заштите унутрашњег тржишта
01011 Лиценца на извоз и / или увоз робе
01017 Дозвола за извоз и (или) увоз робе за коју је уведено аутоматско лиценцирање (надзор)
01021 Закључак (документ о дозволи) за увоз и (или) извоз цивилног и службеног оружја, његових главних (компонентних) делова и метака
01031 Дозвола (потврда, потврда) предвиђена Конвенцијом о међународној трговини угроженим врстама дивље фауне и флоре од 3. марта 1973.
01041 Закључак (документ о овлашћењу) за увоз радио-електронских средстава и високофреквентних уређаја за цивилну употребу, укључујући уграђене или укључене у другу робу
01061 Закључак (документ о дозволи) за увоз средстава за заштиту биља (пестициди)
01065 Закључак (документ о одобрењу) за увоз средстава за заштиту биља и других постојаних органских загађивача који ће се користити у лабораторијским студијама, као и као референтни стандард
01071 Закључак овлашћеног тела држава, чланица Евроазијске економске уније о увозу (извозу) токсичних супстанци које нису прекурсори опојних дрога и психотропних супстанци и стандардни су узорци, став измењен Одлуком Одбора Савета Евроазијска економска комисија број 52 од 12.05.2015
01072 Закључак овлашћеног тела држава, чланица Евроазијске економске уније о транзит отровне материје које нису прекурсори опојних дрога и психотропних супстанци кроз царинско подручје Евроазијске економске уније, положај измењен Одлуком Одбора Евроазијске економске комисије бр.
01081 Закључак (документ о дозволи) за увоз лекова
01091 Закључак (документ о дозволи) за увоз и (или) извоз шифрираних (криптографских) средстава
01095 Закључак (документ о дозволи) за увоз и (или) извоз посебних техничких средстава намењених тајном прибављању информација
01101 Закључак (дозвола) за извоз културних добара, докумената националних архивских фондова и оригинала архивских докумената
01111 Закључак (документ о дозволи) за извоз сакупљачког материјала за минералогију, палеонтологију, кости фосилних животиња
01121 Закључак (документ о дозволи) за извоз дивљих живих животиња, појединачних самониклих биљака и дивљих лековитих сировина
01125 Закључак (документ о дозволи) за извоз ретких и угрожених врста дивљих живих животиња и дивљих биљака укључених у црвене књиге држава, чланица Евроазијске економске уније
01131 Закључак (документ о дозволи) за увоз и (или) извоз људских органа и ткива, крви и њених компонената, узорака људских биолошких материјала
01133 Дозвола за реекспорт Производ
01143 Акт државне контроле увоза и (или) извоза :, драгог камења, племенитих метала и сировина које садрже племените метале
01151 Лиценца, списак (анекс) дозволе за увоз (извоз) робе која подлеже контроли извоза, издато од овлашћеног државног органа држава, чланица Евроазијске економске уније, положај измењен Одлуком одбора Евроазијска економска комисија број 52 од 12.05.2015
01152 Дозвола за транзит робе која подлеже контроли извоза, издато од овлашћеног државног органа држава, чланица Евроазијске економске уније у области контроле извоза, став измењен Одлуком Одбора Евроазијске економске комисије бр. 52 од 12.05.2015
01153 Дозвола (потврда) за увоз (извоз) робе која подлеже контроли извоза, издато од овлашћеног државног органа држава, чланица Евроазијске економске уније у области контроле извоза, позиција измењена Одлуком Одбора Евроазијска економска комисија број 52 од 12.05.2015
01154 Закључак (идентификација) донет у складу са законодавством у области контроле извоза држава, чланица Евроазијске економске уније, о неприпадању робе роби која је обухваћена јединственим листама контролисане робе и технологија, став са изменама и допунама Одлуком Одбора Евроазијске економске комисије број 52 од 12.05.2015
01161 Лиценца, списак (анекс) дозволе за увоз (извоз) војних производа, издато од овлашћеног државног органа држава, чланица Евроазијске економске уније, положај измијењен и допуњен Одлуком Одбора Евроазијске економске комисије Број 52 од 12.05.2015
01162 Дозвола за транзит војних производа коју је издао овлашћени државни орган држава, чланица Евроазијске економске уније, став измењен Одлуком Одбора Евроазијске економске комисије бр. 52 од 12.05.2015.
01163 Закључак (идентификација) овлашћеног државног органа држава, чланица Евроазијске економске уније о неприпадању робе војним производима, став измењен Одлуком Одбора Евроазијске економске комисије број 52 од 12.05.2015/ XNUMX/XNUMX
01171 Војна пропусница
01181 Списак производа који се увозе (извозе) у оквиру Међувладиних споразума о индустријској и научној, техничкој сарадњи предузећа одбрамбене индустрије
01191 !!! Изузето од 29. августа 2021. године због ступања на снагу Одлуке Одбора ЕЦЕ од 27.07.2021. јула 90. године бр. 20 „О изменама и допунама Одлуке Комисије Царинске уније од 2010. септембра 378. године бр. XNUMX. - Документ о оцени усаглашености предвиђен техничким прописима Евроазијске економске уније (технички прописи Царине Синдикат), или сертификат о усаглашености или декларација о усаглашеностииздати у обједињеном облику за производе (робе) који су обухваћени јединственом листом производа који подлежу обавезној потврди усаглашености издавањем сертификата о усаглашености и декларација о усаглашености у обједињеном облику или документу о оцени усаглашености производа (робе) предвиђено законодавством државе, чланице Евроазијске економске уније, на чијој територији производи (производ) ставља под царински поступак
01194 Потврда овлашћеног органа којом се потврђује да производи припадају лековима, производима за медицинске и ветеринарске сврхе, под условом да се смештају у апотекарска складишта примаоца, који прихвата, складишти, а након проласка поступка потврђивања усаглашености издаје и продаје лекове , роба за медицинске и ветеринарске сврхе и гаранција подносиоца захтева за његову одговорност (за Републику Киргистан)
01201 Ветеринарска сертификат
01202 Дозвола за увоз контролисане робе на основу епизоотског стања држава извозница, издата од стране званичника овлашћеног органа државе, члана Евроазијске економске уније у области ветеринарске медицине, став измењен и допуњен Одлука Одбора Евроазијске економске комисије бр. 237 од 18.12.2014. децембра 52. године и Одлука одбора Одбора Евроазијске економске комисије бр. 12.05.2015 од XNUMX.
01203 Дозвола за извоз контролисане робе коју је издао службеник овлашћеног органа државе, члан Евроазијске економске уније у области ветеринарске медицине, став измењен Одлуком Одбора Евроазијске економске комисије бр. 237 од 18.12.2014. децембра 52. године и Одлуке одбора Евроазијске економске комисије број 12.05.2015 од XNUMX. маја XNUMX. године ...
01204 Дозвола за транзит контролисане робе на основу епизоотског стања земаља извозница, издата од стране службеног лица овлашћеног органа државе, чланице Евроазијске економске уније у области ветеринарске медицине, став измењен и допуњен Одлука Одбора Евроазијске економске комисије бр. 237 од 18.12.2014. И Одлука Одбора Евроазијске економске комисије бр. 52 од 12.05.2015.
01205 Санитарни, епидемиолошки закључак овлашћеног државног органа држава, чланица Царинске уније (за Републику Казахстан и Руску Федерацију) *
01206 Уверење о државној регистрацијииздато од овлашћеног органа државе, чланице Евроазијске економске уније у области санитарног и епидемиолошког благостања становништва
01207 фитосанитарни сертификат
01209 Дозвола за увоз карантинских предмета (карантинских штеточина) у научне, истраживачке сврхе, издата од овлашћеног државног органа држава, чланица Евроазијске економске уније
01210 Документи који потврђују поштовање забрана и ограничења (привремених мера) једнострано уведени у Републику Јерменију
01211 Документи који потврђују поштовање забрана и ограничења (привремених мера) уведених у Републици Белорусији једнострано
01221 Документи који потврђују поштовање забрана и ограничења (привремених мера) уведени у Републици Казахстан једнострано
01225 Документи који потврђују поштовање забрана и ограничења (привремених мера) уведених у Киргистанској Републици једнострано
01231 Документи који потврђују поштовање забрана и ограничења (привремених мера) уведених у Руској Федерацији једнострано
01241 Сертификат (детаљи сертификата) међународне шеме сертификовања грубих дијаманата (сертификат Кимберлеи процеса)
01242 Документи који потврђују информације о произвођачу робе у сврху праћења употребе посебних заштитних, антидампиншких и компензационих мера
01243 Извозни сертификат за пољопривредне производе
01251 Дозвола за обављање делатности у вези са одређеним категоријама робе (за Руску Федерацију)
01261 Документ (признаница) за добијање акцизних маркица (регистрација, контролни знакови, знакови) (за Руску Федерацију)
01271 Документ према којем акцизна роба која подлеже означавању акцизним маркицама (рачуноводство, контролне марке, знакови) није означена (за Руску Федерацију)
01281 Потврда фиксирања производа у јединственом државном аутоматизованом информационом систему за евидентирање обима производње и промета етилног алкохола, алкохолних производа и производа који садрже алкохол (за Руску Федерацију)
01291 Дозвола коју издаје овлашћено државно тело држава, чланица Царинске уније, у вези са индустријским експлозивима, изворима јонизујућег зрачења (за Републику Белорусију)
01301 Дозвола коју је издало овлашћено државно тело држава, чланица Евроазијске економске уније, у вези са условно патогеним и патогеним генетски инжењерираним организмима (за Републику Белорусију), став измењен Одлуком Одбора Евроазијске економске комисије бр. 52 од 12.05.2015
01311 Закључак (документ о дозволи) за извоз минералних сировина
01321 Закључак (дозвола) за увоз и (или) извоз опасног отпада
01332 Дозвола надлежног органа државе, извозника за извоз одређене пошиљке опојних дрога, психотропних супстанци и њихових прекурсора, или службено обавештење овог органа да наведена дозвола није потребна
01341 Закључак (дозвола) за увоз и (или) извоз супстанци које оштећују озонски омотач и производа који садрже супстанце које оштећују озонски омотач
01351 Потврда (одлука) надлежног органа (организације) државе, чланице Евроазијске економске уније за извоз личне заштитне опреме, заштитних и дезинфекционих средстава, медицинских производа
01401 Сертификат о усклађености са захтевима техничких прописа Евроазијске економске уније (Царинска унија)
01402 Изјава о усаглашености са захтевима техничких прописа Евроазијске економске уније (Царинска унија)
01403 Потврда о усаглашености састављена у јединственом облику за производе (робу) укључене у Јединствену листу производа који подлежу обавезној потврди усаглашености са издавањем сертификата о усаглашености и изјава о усаглашености у јединственом облику
01404 Изјава о усаглашености састављена у јединственом облику за производе (робу) укључене у Јединствену листу производа који подлежу обавезној потврди усаглашености са издавањем сертификата о усаглашености и изјава о усаглашености у јединственом облику
01405 Одобрење типа возила
01406 Одобрење типа шасије
01407 Сертификат о безбедности дизајна возила
01408 Документ о оцењивању усаглашености предвиђен законодавством државе чланице Евроазијске економске уније, на чијој се територији производи (роба) стављају под царинске процедуре, ДС РОСС РУ
01409 Уљни пасош (пасош квалитета уља)
01410 Споразум са акредитованим сертификационим телом (акредитована испитна лабораторија (центар)) или писмо таквог акредитованог сертификационог тела (акредитована испитна лабораторија (центар)), којим се потврђује количина (тежина и запремина) производа који се увозе као узорци и узорци потребни за сврхе истраживања и испитивања (роба)
01411 Уверење о државној регистрацији производа, којим се потврђује усклађеност производа са захтевима техничких прописа Евроазијске економске уније (технички прописи Царинске уније)
01412 Уверење о класификацији малих заната
01413 Потврда о регистрацији минералног ђубрива
01414 Потврда о нотификацији државне регистрације хемијских производа
01415 Дозвола за употребу хемијских производа
01999 Остали документи који потврђују поштовање забрана и ограничења
02011 Теретница
02012 Товарни лист за превоз терета воденим превозом
02013 Железничка фактура
02014 Остали документи предвиђени правилима железничког превоза
02015 Товарни лист предвиђен Конвенцијом о уговору о међународном друмском превозу робе, 1956
02016 Остали товарни листови који се користе за друмски превоз робе
02017 Ваздушни товарни лист
02018 Транспортна документа која се користи у кретању робе цевоводима или далеководима
02019 Поштанска фактура
02020 Општи товарни лист за брзу доставу
02021 Индивидуални товарни лист за брзу доставу
02022 Провера пртљага
02024 ТИР карнет
02025 Царнет АТА
02099 Остало транспортна (отпремна) документа
03011 Договор (уговор), склопљен приликом обављања трансакција са робом, позиција од 01.01.2018. измењена Одлуком Одбора Евроазијске економске комисије бр. 5 од 16.01.2018.
03012 Документи који уносе измене и (или) допуне у документ, чији су подаци наведени под шифром 03011
03013 Документ којим се потврђује завршетак једностране трансакције са робом, позиција од 01.01.2018. Измењена Одлуком Одбора Евроазијске економске комисије бр. 5 од 16.01.2018.
03014 Документи који потврђују право поседовања, употребе и (или) располагања робом у одсуству било какве трансакције
03021 Документи који потврђују пренос права на објекте интелектуалне својине (ауторска права, уговор о лиценци, потврда о регистрацији предмета интелектуалне својине, уговор о коришћењу жига и слична документа)
03022 Документи који потврђују увођење робе у цивилни промет на царинском територију Евроазијске економске уније, робе означене заштитним знаком, уз сагласност носиоца ауторских права (дилер, уговор о дистрибуцији, писмена сагласност и слична документа), положај измењен Одлуком од Одбор Евроазијске економске комисије бр. 52 од 12.05.2015/XNUMX/XNUMX г.
03031 Документ који потврђује усаглашеност са захтевима у области валутне контроле: , регистрациони број трансакције (за Републику Белорусију), број рачуна уговора (регистрациони број дизајниран да обезбеди рачуноводство и извештавање о девизним трансакцијама, који је доделила овлашћена банка на девизни уговор који предвиђа извоз/увоз) или број пасоша за трансакције (за Републику Казахстан), јединствени број уговора (број који додељује овлашћена банка приликом регистрације уговора) или број пасоша трансакције (за Руску Федерацију)
03998 Документ (уговор) за коришћење подземља (за Републику Казахстан)
03999 Остали документи који потврђују право поседовања, употребе и (или) располагања робом
04011 Конститутивни документи
04021 Рачун - рачун (фактуру) на уговор
04022 Друго насеље или продајна документација (укључујући касу или потврду о продаји за куповину робе у малопродајној мрежи)
04023 Банковни документи (ако се фактура плаћа у зависности од услова спољнотрговинског уговора), као и друга платна документа која одражавају вредност робе
04025 Рачун - предрачун уговора
04031 Рачун - рачун (рачун) за превоз (превоз), утовар, истовар или претовар робе
04032 Банка или други платни документи за плаћање трошкова превоза, који одражавају трошкове превоза (превоза), утовара, истовара или претовара робе
04033 Уговор о превозу, утовару, истовару или претовару робе
04041 Рачуни (рачуни) за пружање посредничких услуга
04042 Банка или други платни документи за пружање посредничких услуга
04043 Споразум о посредничкој услузи
04051 Документи о вредности добара и услуга које купац пружа бесплатно или по сниженим ценама за употребу у вези са производњом и продајом
04061 Рачун - рачун (рачун) који садржи информације о уплатама за употребу интелектуалне својине
04062 Документи о банкарском платном промету, рачуноводствени и други документи који садрже информације о плаћањима за употребу интелектуалне својине
04071 Документи (укључујући рачуноводство) и информације које садрже податке о делу прихода (прихода) који је продавац директно или индиректно дужан као последица накнадне продаје, располагања на другачији начин или употребе добара
04081 Рачун (рачун) који садржи информације о трошковима амбалажног материјала и / или радова на паковању
04082 Банковна или друга платна документација о трошковима амбалажног материјала и / или радова на амбалажи
04083 Договор о цени контејнера, амбалаже, амбалажног материјала и амбалажних радова
04091 Рачуноводствена документација произвођача робе која се оцењује, која садржи информације о трошковима производње или набавке материјала, о трошковима производње, као и о другим операцијама везаним за производњу увезене (увезене) робе, комерцијалне рачуне произвођача робе која се оцењује састављена у складу са општеприхваћеним рачуноводственим принципима
04101 Рачун - рачун (рачун) за трошкове пројектовања, развоја, инжењеринга, дизајнерских радова, дизајна, декорације, цртежа и скица
04102 Банкарска или друга платна документација за трошкове дизајна, развоја, инжењеринга, грађевинских радова, дизајна, украшавања, цртежа и скица
04111 Рачун (рачун) за пружање услуга осигурања
04112 Банка или други платни документи о трошковима услуга осигурања
04113 Полиса осигурања
04115 Уговор о осигурању
04121 Цитати светских размена
04131 Листа за отпрему (паковање)
04999 Остали документи и информације које децларант може поднети у прилог декларисане царинске вредности, (извозна декларација)
05012 Одлука о класификацији робе која се превози преко царинске границе Евроазијске економске уније у несастављеном или растављеном облику, укључујући непотпуни или непотпуни облик
05013 Прелиминарна одлука о класификацији робе у складу са ТН ФЕА ЕАЕУ
05014 Одлука о измени и допуни (допуни) прелиминарне одлуке о класификацији добара у складу са ЦН ФЕА ЕАЕУ и (или) одлука о класификацији робе која се превози преко царинске границе Евроазијске економске уније у несастављеном или растављеном облику, укључујући непотпуни или непотпуни облик
05019 Потврда овлашћеног извршног тела државе овлашћене у области транспорта, чланице Евроазијске економске уније за наменску намену увезене робе у складу са белешком 3 уз ЕАЕУ ТН ВЕД
05020 Потврда овлашћеног извршног тела које врши функције развијања државне политике и нормативног, правног регулисања у области здравства, државе, чланице Евроазијске економске уније за потребе увезене робе у складу са белешком 4 уз ЕАЕУ ТН ВЕД
05022 Потврда овлашћеног извршног тела које врши функције развијања државне политике и нормативног, правног регулисања у области индустрије, државе, чланице Евроазијске економске уније за потребе увезене робе у складу са Напоменом 5 уз ЕАЕУ ТН ВЕД
05023 Документи овлашћеног извршног тела државе, чланице Евроазијске економске уније, потребни за потврду класификационог кода робе у складу са напоменама уз ТН ВЕД ЕАЕУ, са изузетком докумената наведених на позицијама са кодови 05019, 05020, 05022, 05024, 05028
05024 Потврда овлашћеног извршног органа који врши функције контроле и надзора у области ветеринарске медицине, карантина и заштите биља, државе, чланице Евроазијске економске уније за потребе увезене робе у складу са Напоменом 6 уз ЕАЕУ ТН ВЕД
05025 Потврда овлашћеног извршног тела које врши функције за развој и спровођење државне политике и регулаторне, законске регулативе у области горивно-енергетског комплекса државе, чланице Евроазијске економске уније, заједно са овлашћеним извршним телом који врши функције пружања јавних услуга и управљања државном имовином у подземном коришћењу државе, чланице Евроазијске економске уније, чињеница производње сирове нафте у складу са напоменама 8 и 10 уз ЕАЕУ робну номенклатуру, чињеница производње стабилних гасни кондензат у складу са Напоменом 9 уз Робну номенклатуру спољно-економске активности ЕАЕУ, извод из државног биланса резерви минерала у складу са Напоменом 10 уз ЕАЕУ номенклатуру роба које су предмет спољне трговине
05026 Потврда извршне власти коју је овластила влада државе, чланице Евроазијске економске уније, да је увезена роба висококвалитетна говедина у складу са Напоменом 12. уз робну номенклатуру ЕАЕУ
05027 Потврда овлашћеног извршног тела одговорног за развој и примену државне политике и регулаторних, правних прописа у области државне одбране, чланице Евроазијске економске уније, наменска намена увезене робе у складу са Напоменом 14 уз ЕАЕУ Цоммодити Номенклатура
05028 Потврда овлашћеног извршног тела које врши функције обезбеђења спровођења државне политике и регулаторних, правних прописа у области свемирских активности, државе, чланице Евроазијске економске уније, наменске намене увезене робе у складу са напоменом 13 на ЕАЕУ ТН ВЕД
05031 Обавештавање о планираним испорукама компонената робе превезених преко царинске границе Евроазијске економске уније у несастављеном или растављеном облику, укључујући непотпуни или непотпуни облик
05996 Споразум који су закључили Министарство за економски развој Руске Федерације и руско правно лице о увозу робе намењене индустријској монтажи моторних возила робних предмета 8701, 8705 ТН ВЕД ЕАЕУ, њихових делова и склопова (за Руску Федерацију)
05997 Додатни споразум уз споразум који су закључили Министарство за економски развој Руске Федерације и руско правно лице о увозу робе намењене индустријској монтажи моторних возила робних предмета 8701, 8705 ТН ВЕД ЕАЕУ, њихових компонената и склопова (за Руска Федерација)
05998 Протокол о изменама и допунама споразума који су закључили Министарство за економски развој Руске Федерације и руско правно лице о увозу робе намењене индустријској монтажи моторних возила робних предмета 8701, 8705 ТН ВЕД ЕАЕУ, њихових делова и склопова ( за Руску Федерацију)
05999 Остали документи, подаци потребни за сврставање робе
06011 Потврда о пореклу робе, СТ образац, 1
06013 Изјава,потврда о пореклу по облику А.
06014 Непреференцијална потврда о пореклу робе општег облика
06015 Прелиминарна одлука о пореклу робе, положај измењен Одлуком Одбора Евроазијске економске комисије бр. 5 од 16.01.2018.
06016 Изјава о пореклу
06017 Потврда о пореклу робе, образац ЦТ, 2
06018 Потврда о пореклу из ЕАВ обрасца
06019 Потврда о пореклу робе, образац ЦТ, 3
06020 ЕАС образац потврда о пореклу
06999 Потврда о пореклу другог обрасца
07011 Документи којима се утврђују привилегије за плаћање царине
07012 Документи који потврђују поштовање циљева и услова за пружање повластица за плаћање царине
07013 Споразум о примени централизованог поступка плаћања царина и пореза
07014 Документи који утврђују основу за промену времена плаћања царина и пореза
07015 Документи који потврђују постојање основа за промену времена плаћања царина и пореза
07016 Документи који утврђују могућност проналаска и (или) употребе робе на царинском територију Евроазијске економске уније или ван њега без плаћања царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина, са изузетком Царинског закона Републике Евроазијска економска унија
07017 Документи који потврђују могућност проналаска и (или) употребе робе на царинском територију Евроазијске економске уније или ван њега без плаћања царина, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина
07021 Одлука царинског органа о пружању плана одлагања или оброка за плаћање увозних царина, положај измењен Одлуком Одбора Евроазијске економске комисије бр. 5 од 16.01.2018.
07022 Одлука о промени рока за плаћање пореза на увоз робе
07031 Документ који потврђује полог средстава (новца) као обезбеђење за испуњење обавезе плаћања царине, пореза, посебних, антидампиншких, изравналних дажбина, положај измењен Одлуком Одбора Евроазијске економске комисије бр. 5 од 16.01.2018
07032 банкарска гаранција
07033 Уговор о јемству
07034 Уговор о залози имовине
07035 Документ којим се потврђује испуњење обавезе плаћања царине, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина на другачији начин утврђен законодавством држава, чланица Евроазијске економске уније, став измењен Одлуком одбора Евроазијске економске комисије бр. 52 од 12.05.2015/5/16.01.2018 и Одлуке одбора Евроазијске економске комисије бр. XNUMX од XNUMX.
07036 Документ који потврђује испуњавање услова под којима није обезбеђено обезбеђење за испуњење обавезе плаћања царине, пореза, посебних, антидампиншких, компензационих дажбина
07037 Регистрациони број инвестиционог пројекта према регистру инвестиционих пројеката који одговарају приоритетним врстама делатности (секторима привреде) држава, чланица Евроазијске економске уније у складу са законодавством ових држава (за Републику Белорусију , Република Киргистан и Руска Федерација)
07040 Потврда о обезбеђењу испуњења обавезе плаћања царине и пореза
08011 Документ о условима за прераду робе на царинском територију Евроазијске економске уније, став измењен Одлуком Одбора Евроазијске економске комисије бр. 5 од 16.01.2018.
08012 Документ о условима за прераду робе ван царинског подручја Евроазијске економске уније, став измењен Одлуком Одбора Евроазијске економске комисије бр. 5 од 16.01.2018.
08013 Документ о условима за прераду робе за домаћу потрошњу, положај измењен Одлуком Одбора Евроазијске економске комисије бр. 5 од 16.01.2018.
08014 Пријава за извоз робе која је стављена под царински поступак слободне царинске зоне у Магаданској области Руске Федерације, намењена за сопствене производне и технолошке потребе, на остатак територије Магаданске регије
08015 Закључак овлашћеног тела (организације) или независне стручне организације државе, чланице Евроазијске економске уније о нормама производње прерађених производа насталих као резултат прераде на царинском територију Евроазијске економске уније
08016 Документ којим се утврђују стандардни приноси прерађених производа који произилазе из операција прераде на царинском територију Евроазијске економске уније
08021 Закључак овлашћеног државног органа држава, чланица Евроазијске економске уније, о могућности, начину и месту уништавања робе, положај измењен Одлуком Одбора Евроазијске економске комисије бр. 52 од 12.05.2015/XNUMX / XNUMX
08031 Закључак о признавању робе произведене (примљене) употребом стране робе која је стављена у царински поступак слободне царинске зоне или царински поступак слободног складишта као роба Евроазијске економске уније
08032 Закључак о признавању робе произведене (примљене) употребом страних добара стављених у царински поступак слободне царинске зоне или царинског поступка слободног складишта, а које нису роба Евроазијске економске уније
08033 Документ којим се потврђује укључивање особе у Регистар власника бесплатних складишта
08034 Документ којим се потврђује регистрација лица као резидента (учесника, субјекта) слободне (посебне, посебне) економске зоне
08035 Споразум (споразум) о спровођењу (спровођењу) активности на територији слободне (посебне, посебне) економске зоне (споразум о условима деловања у слободној (посебној, посебној) економској зони, инвестициона декларација, предузетнички програм)
08036 Уговор о пружању услуга складиштења (складиштења) робе, утовара (истовара) робе и других теретних операција у вези са складиштењем, као и о обезбеђивању безбедности робе и припреми робе за превоз (превоз), укључујући поделу партије, формирање пошиљки, сортирање, паковање, препаковање, обележавање, закључено између лица које није резидент (учесник, субјекат) луке слободне (посебне, посебне) економске зоне или логистички слободне (посебне, посебне) економске зоне, и резидент (учесник, ентитет) лучке слободне (посебне, посебне)) економске зоне или логистички слободне (посебне, посебне) економске зоне
08037 Документи који потврђују статус робе Евроазијске економске уније која се превози са територије слободне (посебне, посебне) економске зоне на остатак царинског подручја Евроазијске економске уније преко територија држава које нису чланице Евроазијске економске Унија, и (или) морем, предвиђено Одлуком Одбора комисија Евроазијске економске уније од 7. новембра 2017. бр. 139
08999 Остали документи који потврђују услове за стављање робе под декларисани царински поступак
09001 Међународни сертификат о тежини возила издат у складу са Међународном конвенцијом о усклађивању граничних контрола робе, усвојеном у Женеви 21. октобра 1982. године, или међународна потврда о мерењу теретних возила издата у складу са Споразумом о увођењу међународне Возила са сертификатом о мерењу терета на територијама држава, чланица Заједнице независних држава, усвојена у Цхолпон-у, Ата, 16. априла 2004.
09002 Дозвола за путовање друмског возила стране државе кроз територију државе, чланице Евроазијске економске уније, издата од овлашћеног органа државе, чланице Евроазијске економске уније, преко чије ће се територије путовати спроведена
09003 Дозвола за пролазак возила чија максимална тежина и (или) укупне димензије премашују дозвољене параметре утврђене за путовање јавним путевима (посебна дозвола), издато од надлежног органа државе, чланице Евроазијског економског Уније, кроз коју ће се пролаз провести
09004 Мултилатерална дозвола за пролазак моторног возила стране државе кроз територију државе, чланице Евроазијске економске уније, издата у оквиру система дозвола Европске конференције министара саобраћаја
09005 Дозвола (посебна дозвола) за моторно возило стране државе да путује територијом државе, чланице Евроазијске економске уније са територије или на територију државе која није чланица Евроазијске економске уније и није држава у којој је регистровано ово возило, издато од овлашћеног органа државе, чланице Евроазијске економске уније, преко чије територије ће се пролаз
09006 Дозвола (посебна дозвола) за моторно возило стране државе са опасном робом за путовање територијом државе, чланице Евроазијске економске уније, издата од овлашћеног органа државе, чланице Евроазијске економске уније , кроз чију територију ће се вршити пролаз
09011 Документ којим се потврђује укључивање лица у Регистар овлашћених економских оператера
09013 Транзитна декларација
09015 Царински документи стране државе које се користе у царинске сврхе у складу са међународним уговорима у оквиру Евроазијске економске уније и међународним уговорима Евроазијске економске уније са трећом страном, став измењен Одлуком Одбора Евроазијске економске комисије бр. 52 од 12.05.2015
09016 Документ којим се потврђује куповина акцизних (посебних) маркица за обележавање акцизне (етикетиране) робе
09017 Извори података о ценама који се користе за израчунавање прилагођене царинске вредности робе
09018 Декларација о царинској вредности, положај измењен Одлуком Одбора Евроазијске економске комисије бр. 237 од 18.12.2014. децембра XNUMX.
09019 Регистрациони број обавештења о смештају робе у зону царинске контроле, положај измењен Одлуком Одбора Евроазијске економске комисије бр. 237 од 18.12.2014. децембра XNUMX.
09020 Графика: фотографије производа
09021 Графички материјали: дијаграми, цртежи, цртежи добара
09022 Графички материјали: техничка и технолошка документација, каталози
09023 Остали графички материјали (пуномоћје за декларацију о усаглашености, пријава за сертификацију, одговор сертификационог тела, уговор са сертификационим телом, уговор са магацином, гарантно писмо, извозна декларација, ценовник, записник о царинском прегледу)
09024 Потврда о одобрењу возила за међународни транспорт за превоз робе под царинским пломбама и пломбама
09025 Информације о завршетку поступка царинског транзита, позиција измењена Одлуком Одбора Евроазијске економске комисије бр. 237 од 18.12.2014. децембра XNUMX.
09026 Потврда о регистрацији докумената предатих за стављање робе на привремено складиштење
09027 Акт о враћању возила и робе, који су саставили службеници државних органа државе, чланице Евроазијске економске уније, вршећи контролу на аутомобилском пункту (за Републику Казахстан)
09028 Акт о ветеринарској, санитарној инспекцији, који је саставио службеник државног органа државе, члан Евроазијске економске уније, вршећи ветеринарско-санитарну контролу
09029 Акт карантинске фитосанитарне контроле (надзора), који је саставио службеник државног органа државе, чланице Евроазијске економске уније, вршећи карантинску фитосанитарну контролу (надзор)
09030 Акт санитарне, карантинске инспекције (инспекције), који је саставио службеник државног органа државе, чланице Евроазијске економске уније, вршећи санитарну, карантинску контролу (за Републику Казахстан)
09031 Изјава за робу у односу на претходно увезену робу која је идентична декларисаној, декларисаној царинска вриједност које је царински орган прихватио на основу резултата додатне инспекције
09032 Изјава о промету дрвета (за Руску Федерацију)
09033 Одлука о изменама (допунама) декларације за робу (одлука царинског органа да изврши измене и (или) допуне података наведених у декларацији за робу, у облику који је одобрила Евроазијска економска комисија, одлука царинског органа да наплати царинске исплате, камате, затезне камате, акт царинске инспекције) (за Републику Белорусију)
09034 Документ којим се потврђује уврштавање лица у регистар царинских представника или матични број лица у регистар царинских представника
09035 Декларација за робу, осим документа наведеног у позицији са кодом 09031
09036 Изјава о возилу
09037 Изјава о пуштању робе пре подношења декларације за робу
09038 Документ којим се потврђује признање од стране царинских власти у складу са законодавством држава, чланица Евроазијске економске уније о царинском регулисању чињенице уништења и (или) неповратног губитка стране робе услед несреће или више силе или чињеница неповратног губитка ове робе као резултат природног губитка у нормалним условима превоза (транспорта) и (или) складиштења
09039 Документ којим се потврђује одузимање или претварање добара у власништво (приход) државе, чланице Евроазијске економске уније у складу са законодавством те државе
09040 Протокол о одузимању робе и докумената за њу
09041 Списак робе увезене без означавања, који је царински орган обезбедио за одобравање робе без означавања, подлеже обележавању, дипломатска представништва и конзуларне институције акредитоване у Републици Јерменији, као и њима изједначене међународне организације, које је основао Резолуција Владе Републике Јерменије бр. 13 од 2017. јула 822. године, н **
09990 Документи које су царински органи саставили на основу резултата царинске контроле, а који нису наведени у овом класификатору
09999 Остали документи
10011 Датум истека декларисаног периода привременог увоза робе и знак трајања пријављеног царинског поступка за привремени увоз (увоз) (слика 1, ако је период привременог увоза краћи од једне године, или цифра "" 2 "" ако је период привременог увоза годину дана или више)
10012 Датум истека декларисаног периода за привремени извоз робе и знак трајања пријављеног царинског поступка за привремени извоз (слика 1, ако је период привременог извоза краћи од једне године, или цифра "" 2 "" ако је период привременог извоза годину дана или више)
10013 Изјављени период за прераду робе, ако се декларација за робу користи као документ о условима за прераду робе
10014 Трошкови операција прераде робе када се стављају у царински поступак ради пуштања у домаћу потрошњу производа прераде робе стављених у царински поступак за прераду ван царинског подручја
10015 Наведено време обраде на царинском подручју, ван царинског подручја или за домаћу потрошњу, ако се таква прерада врши на основу документа о условима прераде, позиција измењена Одлуком Одбора Евроазијске економске комисије бр. 237 од 18.12.2014
10017 Ознака стварног трајања царинског поступка за привремени увоз (увоз) (слика 1 ако је период привременог увоза краћи од једне године, или број "" 2 "" ако је период привременог увоза годину дана или више)
10018 Ознака стварног трајања царинског поступка за привремени извоз (слика 1, ако је период привременог извоза краћи од једне године, или цифра "" 2 "" ако је период привременог извоза годину дана или више)
10020 Последњи дан периода привременог боравка и употребе робе на царинском територију Евроазијске економске уније у складу са царинским поступком за привремени увоз (увоз) без плаћања увозних царина и пореза
10021 Остале информације декларисане (назначене) у царинским документима у складу са законодавством Републике Белорусије
10022 Остале информације пријављене (назначене) у царинским документима у складу са законодавством Републике Казахстан о царинским прописима
10023 Остале информације пријављене (назначене) у царинским документима у складу са законодавством Руске Федерације о царинским прописима
10024 Уредба Владе Руске Федерације од 05.05.2011 бр. 339 "" О пружању субвенција из савезног буџета за накнаду трошкова плаћања увозних царина и пореза на додату вредност правних лица, индивидуалних предузетника који су лица укључен у спровођење пројекта за стварање и одржавање операције географски одвојеног комплекса (иновациони центар Сколково) (само за Руску Федерацију)
10025 Остале информације пријављене (назначене) у царинским документима у складу са законодавством Републике Јерменије о царинским прописима
10026 Остале информације декларисане (назначене) у царинским документима у складу са законодавством Републике Киргизије о царинским прописима
10041 Проглашени рок за уништавање робе стављене у царински поступак за уништавање
10042 Декларисани период складиштења робе у царинском складишту
10043 Подаци о државној регистрацији специјализованих прехрамбених производа или државној регистрацији прехрамбених производа нове врсте у складу са техничким прописима Царинске уније о безбедности хране (ТР ЦУ 021/2011), одобрени Одлуком Комисије царинске уније из децембра 9, 2011 бр. 880
10044 Информације о регистрацијском броју декларације за робу поднесену у складу са чланом 114 Царинског законика Евроазијске економске уније, пријављене у утврђеним случајевима у царинским документима, са изузетком декларације за робу
10045 Информације о обавештењу о доласку робе на царинско подручје Евроазијске економске уније
10046 Информациони ресурс у информацијској, телекомуникационој мрежи Интернет
10050 Информације о укључивању радио-електронских средстава и (или) високофреквентних цивилних уређаја, укључујући уграђене или укључене у другу робу, у јединствени регистар радио-електронских средстава и високофреквентних цивилних уређаја, укључујући уграђене или укључене у друга роба при чијем увозу царинско подручје Евроазијске економске уније не захтева подношење лиценце или закључка (документ о дозволи)
10051 Информације о укључивању лекова у јединствени регистар регистрованих лекова Евроазијске економске уније, предвиђене чланом 14. Споразума о јединственим принципима и правилима циркулације лекова у оквиру Евроазијске економске уније од 23. децембра 2014. године или у одговарајући државни регистар лекова државе, чланице Уније Евроазијске економске уније
10052 Информације о укључивању релевантног обавештења у јединствени регистар обавештења о карактеристикама криптографских (криптографских) средстава и робе која их садржи
10060 Прелиминарне информације
10061 Датум истека периода који је утврдио царински орган у складу са ставом 5 члана 205 Царинског законика Евроазијске економске уније (за Републику Белорусију)
10062 Датум истека периода који је утврдио царински орган у складу са ставом 6 члана 213 Царинског законика Евроазијске економске уније (за Републику Белорусију)
10999 Остале информације
11001 Идентитетски документ
11002 Споразум са царинским представником, став измењен Одлуком Одбора Евроазијске економске комисије број 176 од 30.10.2018
11003 Документ којим се потврђује овлашћење шефа декларанта (лица које подноси захтев за пуштање робе пре подношења декларације за робу) или царинског представника
11004 Пуномоћје за деловање у име декларанта (лице које подноси захтев за пуштање робе пре подношења декларације за робу) или царинског представника
11005 Уговор о шпедицији
13001 Документ издат у складу са законодавством државе чланице Евроазијске економске уније, којим се потврђује статус запосленог **** или члана његове породице и потврђује да је током текуће календарске године такав запослени или
13002 Документ који потврђује статус запосленог **** или члана његове породице и потврђује престанак рада таквог запосленог у дипломатској мисији, конзуларном представништву или представништву државе чланице Евроазијске економске уније
13003 Документ издат у складу са законодавством државе чланице Евроазијске економске уније, који потврђује статус запосленог ****, роба за личну употребу који су увезени и потврђују смрт, тешку болест запосленог или друго
13004 Документ који потврђује, у складу са законодавством државе чланице Евроазијске економске уније, чињеницу и трајање рада (службе) појединца државе чланице Евроазијске економске уније у страној држави
13005 Документ који потврђује, у складу са законодавством државе чланице Евроазијске економске уније, чињеницу привременог боравка појединца државе чланице Евроазијске економске уније у страној држави најмање
13006 Документ који потврђује, у складу са законодавством државе чланице Евроазијске економске уније, чињеницу наслеђивања увезене робе од стране појединца државе чланице Евроазијске економске уније (признање као наследство од њега)
13007 Документ који потврђује, у складу са законодавством државе чланице Евроазијске економске уније, признавање странца као пресељеног ради сталног боравка у држави чланици Евроазијског економског савеза,
13008 Радна дозвола у држави чланици Евроазијске економске уније у областима делатности утврђена у складу са законодавством државе чланице Евроазијске економске уније, издата страном лицу
13009 Документ који потврђује, у складу са законодавством државе чланице Евроазијске економске уније, атрибуцију културних добара, докумената националних архивских фондова и оригинала архивских докумената укључених у наведени став.
13010 Документ који потврђује локацију аутомобилских и моторних возила, приколица за аутомобилска и моторна возила, која су возила за личну употребу, у власништву странца за које је признато да су се преселили у
Код Назив документа, информације, мере заштите унутрашњег тржишта

 

**** Запослени се схватају као шеф дипломатске мисије државе чланице ЕАЕУ која се налази ван царинског подручја Уније, чланови дипломатског и административно-техничког особља дипломатске мисије државе чланице која се налази изван царинско подручје Уније, шеф конзуларног представништва и други конзуларни службеници конзуларне канцеларије државе чланице која се налази изван царинског подручја Уније, конзуларни службеници конзуларног представништва државе чланице који се налазе ван царинског подручја Уније, запослени у представништву државе чланице у међународној организацији која се налази ван царинског подручја Уније.

 

Даље, кроз знак за раздвајање „/“, означава се знак који потврђује подношење или неподношење документа приликом подношења ДТ. “„ - примери ккккк / 0 ккккк ОД 16.06.2021. У складу са ставом 7. члана 109. Царинског законика ЕАЕУ, подношење декларације за робу није праћено подношењем царинском органу докумената који потврђују информације декларисане у декларацији за робу, са изузетком случајева предвиђено ставом два става 7. члана 109. Међутим, неопходно је узети у обзир став 1. члана 325. ТЦ ЕАЕУ.

Даље, из новог реда су назначени под одговарајућом шифром према класификатору врста докумената и информација за сваки (засебан) документ:

 • број, датум и период важења (ако је период важења ограничен) документа који потврђује поштовање забрана и ограничења;
 • при декларацији робе за коју је успостављено лиценцирање (ако лиценца садржи пријаву) - број лиценце и преко знака за раздвајање „/“ серијски број робе за ову пријаву, и ако постоји општа лиценца иза броја општа дозвола кроз сепараторни знак "/" - серијски број листе робе до опште дозволе, а затим преко сепараторског знака "/" серијски број робе према наведеној листи;
 • бројеви (регистарски бројеви) и датуми (ако постоје датуми) транспортних (отпремних) докумената, према којима је међународни превоз или превоз под царинском контролом извршен царинским поступком царинског транзита, ако је за пријављену робу, пре стављањем под декларисани царински поступак или довршењем радње извршен је претходно декларисани царински поступак међународни транспорт или је роба превезена у царинском поступку царинског транзита;
 • регистарски број декларације за робу у односу на претходно увезену истоветну робу у случају предвиђеном у тачки 6. Уредбе о специфичностима контроле царинске вредности робе, одобреној Одлуком ЕЕЗ бр. 27.03.2018 од 42. марта XNUMX. године ;
 • број и датум документа који потврђује намену робе;
 • број и датум издавања сертификата о пореклу робе, позивни број државе у складу са класификатором земаља света у којима је сертификат издат, ако је у складу са међународним уговорима и актима који чине закон Уније потребно је доставити документ који потврђује земљу порекла робе у облику потврде о пореклу робе;
 • назив документа, број (ако постоји), датум и период важења (ако је период важења ограничен), који потврђује постојање повластица или карактеристика за плаћање царинских плаћања, као и шифра врсте плаћања у у складу са класификатором врста пореза, накнада и других плаћања, чија је наплата поверена царинске власти;
 • број, датум и период важења (ако постоји) документа којим се потврђује регистрација лица као резидента (учесника) слободне (посебне, посебне) економске зоне (у даљем тексту - СЕЗ (СЕЗ));
 • број и датум документа којим се потврђује уврштавање у Регистар овлашћених економских оператера, а кроз знак за раздвајање „/“ означава шифру врсте посебних поједностављења у складу са класификатором врста посебних поједностављења;
 • приликом стављања робе под царинске поступке за прераду на царинском територију, прераду за домаћу потрошњу или прераду ван царинског подручја, као и приликом пријављивања прерађених производа, робе која није прошла прераду, отпада и заостале робе - број и датум издавања документа о условима за прераду робе на царинском подручју, прераду робе за домаћу потрошњу или прераду ван царинског подручја, ау Републици Белорусији рок важења наведеног документа и декларисани период прераде робе су додатно назначени (КСКС.КСКС.КСКСКСКС - дан, месец, година);
 • бројеви и датуми других докумената и (или) информација о обавезама, чије се пружање пружа у складу са условима царинских поступака, као и бројеви и датуми других докумената и (или) других података који ће бити наведени у ДТ .
Помоћи ћемо вам да изаберете тачан класификатор кодова или једноставно регистровати робу на царини у Владивостоку.
Пошаљи упит