МЕНЮ

1.1. Супстанце које оштећују озонски омотач и производи који садрже супстанце које оштећују озонски омотач забрањени су за увоз и извоз *

У Руској Федерацији Савезна служба за надзор над коришћењем природних ресурса (Росприроднадзор) је овлашћено савезно извршно тело за одобравање захтева за издавање дозвола и извршење других дозвола за увоз и извоз супстанци које оштећују озонски омотач у трговина са трећим земљама, према налогу Владе Руске Федерације бр. 1567 -р од 23.09.2010

Информативни материјали за усвајање додатних мера царинске контроле чији је циљ сузбијање нетачне декларације робе која садржи супстанце које оштећују озонски омотач и спречавање њиховог увоза (извоза) без добијања лиценце, детаљи у писму Савезне царинске службе Русије бр. 14-57 /44508 од 14.09.2011. Од 19.07.2012. Године утврђено је да је долазак супстанци које оштећују озонски омотач на територију Руске Федерације дозвољен само на одређене контролне пунктове преко државне границе Руске Федерације, видети Резолуцију бр. Влада Руске Федерације број 687 од 06.07.2012

 

Листа и група Формула Супстанца Име ТНВЕД код ЕАЕУ
А И ЦФЦл3 (ЦФЦ-11) флуоротрихлорметан 2903776000
А И ЦФ2Цл2 (ЦФЦ-12) дифлуородихлорметан 2903776000
А И Ц2Ф3Цл3 (ЦФЦ-113) 1,1,2-трифлуоротрихлороетан 2903776000
А И Ц2Ф4Цл2 (ЦФЦ-114) 1,1,2,2-тетрафлуородихлороетан 2903776000
А И Ц2Ф5Цл (ЦФЦ-115) пентафлуорохлороетан 2903776000
А ИИ ЦФ2БрЦл (Халон 1211) дифлуорохлоробромометана 2903761000
А ИИ ЦФ3Бр (Халон 1301) трифлуоробромометана 2903762000
А ИИ Ц2Ф4Бр2 (Халон 2402) 1,1,2,2-тетрафлуородибромоетан 2903769000
У И. ЦФ3Цл (ЦФЦ-13) трифлуорохлорметан 2903779000
У И. Ц2ФЦл5 (ЦФЦ-111) флуоропентахлороетан 2903779000
У И. Ц2Ф2Цл4 (ЦФЦ-112) дифлуоротетрахлороетани 2903779000
У И. Ц3ФЦл7 (ЦФЦ-211) флуорохептахлоропропани 2903779000
У И. Ц3Ф2Цл6 (ЦФЦ-212) дифлуорохексахлоропропани 2903779000
У И. Ц3Ф3Цл5 (ЦФЦ-213) трифлуоропентахлоропропани 2903779000
У И. Ц3Ф4Цл4 (ЦФЦ-214) тетрафлуоротетрахлоропропани 2903779000
У И. Ц3Ф5Цл3 (ЦФЦ-215) пентафлуоротрихлорпропани 2903779000
У И. Ц3Ф6Цл2 (ЦФЦ-216) хексафлуородихлоропропани 2903779000
У И. Ц3Ф7Цл (ЦФЦ-217) хептафлуорохлоропропани 2903779000
У ИИ ЦСл4 угљен -тетрахлорид (ЦТЦ) или угљен -тетрахлорид 2903140000
У ИИИ Ц2Х3Цл3 **** Ова формула се не односи на 1,1,2-трихлороетан. метил хлороформ (МЦП), тј. 1,1,1-трихлоретан 2903190000
Ц ИИ ЦХФБр2 (ХБФУ-21Б2) флуородибромометана 2903793000
Ц ИИ ЦХФ2Бр (ХБФУ-22Б1) дифлуоробромометана 2903793000
Ц ИИ ЦХ2ФБр (ХБФУ-31Б1) флуоробромометан 2903793000
Ц ИИ Ц2ХФБр4 (ХБФУ-21Б4) флуоротетрабромоетан 2903793000
Ц ИИ Ц2ХФ2Бр3 (ХБФУ-23Б3) дифлуоротрибромоетан 2903793000
Ц ИИ Ц2ХФ3Бр2 (ХБФУ-23Б2) трифлуородибромоетан 2903793000
Ц ИИ Ц2ХФ4Бр (ХБФУ-24Б1) тетрафлуоробромоетан 2903793000
Ц ИИ Ц2Х2ФБр3 (ХБФУ-31Б3) флуоротрибромоетан 2903793000
Ц ИИ Ц2Х2Ф2Бр2 (ХБФУ-32Б2) дифлуородибромоетан 2903793000
Ц ИИ Ц2Х2Ф3Бр (ХБФУ-33Б1) трифлуоробромоетан 2903793000
Ц ИИ Ц2Х3ФБр2 (ХБФУ-41Б2) флуородибромоетан 2903793000
Ц ИИ Ц2Х3Ф2Бр (ХБФУ-42Б1) дифлуоробромоетан 2903793000
Ц ИИ Ц2Х4ФБр (ХБФУ-51Б1) флуоробромоетан 2903793000
Ц ИИ Ц3ХФБр6 (ХБФУ-21Б6) флуорохексабромопропан 2903793000
Ц ИИ Ц3ХФ2Бр5 (ХБФУ-22Б5) дифлуоропентабромопропан 2903793000
Ц ИИ Ц3ХФ3Бр4 (ХБФУ-23Б4) трифлуоротетрабромопропан 2903793000
Ц ИИ Ц3ХФ4Бр3 (ХБФУ-24Б3) тетрафлуоротрибромопропан 2903793000
Ц ИИ Ц3ХФ5Бр2 (ХБФУ-25Б2) пентафлуородибромопропан 2903793000
Ц ИИ Ц3ХФ6Бр (ХБФУ-26Б1) хексафлуоробромопропан 2903793000
Ц ИИ Ц3Х2ФБр5 (ХБФУ-31Б5) флуоропентабромопропан 2903793000
Ц ИИ Ц3Х2Ф2Бр4 (ХБФУ-32Б4) дифлуоротетрабромопропан 2903793000
Ц ИИ Ц3Х2Ф3Бр3 (ХБФУ-33Б3) трифлуоротрибромопропан 2903793000
Ц ИИ Ц3Х2Ф4Бр2 (ХБФУ-34Б2) тетрафлуородибромопропан 2903793000
Ц ИИ Ц3Х2Ф5Бр (ХБФУ-35Б1) пентафлуоробромопропан 2903793000
Ц ИИ Ц3Х3ФБр4 (ХБФУ-41Б4) флуоротетрабромопропан 2903793000
Ц ИИ Ц3Х3Ф2Бр3 (ХБФУ-42Б3) дифлуоротрибромопропан 2903793000
Ц ИИ Ц3Х3Ф3Бр2 (ХБФУ-43Б2) трифлуородибромопропан 2903793000
Ц ИИ Ц3Х3Ф4Бр (ХБФУ-44Б1) тетрафлуоробромопропан 2903793000
Ц ИИ Ц3Х4ФБр3 (ХБФУ-51Б3) флуоротрибромопропан 2903793000
Ц ИИ Ц3Х4Ф2Бр2 (ХБФУ-52Б2) дифлуородибромопропан 2903793000
Ц ИИ Ц3Х4Ф3Бр (ХБФУ-53Б1) трифлуоробромопропан 2903793000
Ц ИИ Ц3Х5ФБр2 (ХБФУ-61Б2) флуородибромопропан 2903793000
Ц ИИ Ц3Х5Ф2Бр (ХБФУ-62Б1) дифлуоробромопропан 2903793000
Ц ИИ Ц3Х6ФБр (ХБФУ-71Б1) флуоробромопропан 2903793000
Ц ИИИ ЦХ2БрЦл бромохлорметан 2903793000
Д ****** Осим производа који садрже супстанце које оштећују озонски омотач контролисане системом извозне контроле државе чланице ЕАЕУ, а то је држава поласка (држава одредишта) ове робе. 1. Смеше за хлађење 3824710000
3824720000
3824740000
3824750000
3824760000
3824770000
382478
3824790000
Д ****** Осим производа који садрже супстанце које оштећују озонски омотач контролисане системом извозне контроле државе чланице ЕАЕУ, а то је држава поласка (држава одредишта) ове робе. 2. Клима уређаји и топлотне пумпе 841510
84158100
8415820000
84186100
841869000
Д ****** Осим производа који садрже супстанце које оштећују озонски омотач контролисане системом извозне контроле државе чланице ЕАЕУ, а то је држава поласка (држава одредишта) ове робе. 3. Фрижидери 841810200
841810800
841850
841869000
Д ****** Осим производа који садрже супстанце које оштећују озонски омотач контролисане системом извозне контроле државе чланице ЕАЕУ, а то је држава поласка (држава одредишта) ове робе. 4. Произвођачи леда, хладњаци за млеко 8418
8419
Д ****** Осим производа који садрже супстанце које оштећују озонски омотач контролисане системом извозне контроле државе чланице ЕАЕУ, а то је држава поласка (држава одредишта) ове робе. 5. Замрзивачи 841810200
841810800
841830200
841830800
841840200
841840800
841850
841869000
Д ****** Осим производа који садрже супстанце које оштећују озонски омотач контролисане системом извозне контроле државе чланице ЕАЕУ, а то је држава поласка (држава одредишта) ове робе. 6. Сушачи ваздуха 841869000
8479899701
8479899708
Д ****** Осим производа који садрже супстанце које оштећују озонски омотач контролисане системом извозне контроле државе чланице ЕАЕУ, а то је држава поласка (држава одредишта) ове робе. 7. Изолационе плоче, плоче, панели и премази цеви су порозни, користећи средства за дување која садрже супстанце које оштећују озонски омотач 3921110000
3921120000
3921131000
3921139000
3921140000
3921190000
Д ****** Осим производа који садрже супстанце које оштећују озонски омотач контролисане системом извозне контроле државе чланице ЕАЕУ, а то је држава поласка (држава одредишта) ове робе. 8. Компоненте, композиције на бази полиестера (полиоли) за производњу полиуретанске пене (компонента А) 3907202001
3907202009
Д ****** Осим производа који садрже супстанце које оштећују озонски омотач контролисане системом извозне контроле државе чланице ЕАЕУ, а то је држава поласка (држава одредишта) ове робе. 9. Преносни апарати за гашење пожара 8424100000
Е И ЦХ3Бр метил бромид 2903391100
КСНУМКС до КСНУМКС (КСНУМКС)

 

* Осим увоза на царинско подручје ЕАЕУ и (или) извоз са царинског подручја ЕАЕУ супстанци које оштећују озонски омотач и производа који садрже супстанце које оштећују озонски омотач наведене у овом одељку, у случајевима утврђеним Уредбом о увозу на царинско подручје ЕАЕУ и извозу са царинског подручја супстанци и производа који уништавају озонски омотач ЕАЕУ садрже супстанце које оштећују озонски омотач (Прилог бр. 20 Одлуци Одбора ЕАЕЦ од 21.04.2015. априла 30. године бр. XNUMX).

** Ова формула се не односи на 1,1,2-трихлороетан.

*** Осим производа који садрже супстанце које оштећују озонски омотач контролисане системом извозне контроле државе чланице ЕАЕУ, а то је држава поласка (држава одредишта) ове робе.