МЕНЮ

Царинска инспекција

Претражи теме појмовника (дозвољени регуларни изрази)

Речници

Термин Дефиниција
Царинска инспекција

Преглед робе и возила повезаних са уклањањем печата, пломби и других средстава за идентификацију робе, отварање паковања робе или простора за терет возила или контејнера, контејнера и других места где се роба налази или може бити лоцирана.