МЕНЮ

Карго

Претражи теме појмовника (дозвољени регуларни изрази)

Речници

Термин Дефиниција
Карго
Одређени број биљака, биљних производа и/или другог материјала који се креће из једне земље у другу уз (по потреби) један фитосанитарни сертификат (карго може се састојати од једне или више робе или партије